Informace k maturitě 2017/2018

Seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky

 

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2017/2018

 

Témata k profilové části maturitní zkoušky pro rok 2017/2018:

 

Anglický jazyk

Německý jazyk

Španělský jazyk

Francouzský jazyk

ZSV – Filozofie, psychologie

ZSV – Ekonomie, politologie, právo

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Deskriptivní geometrie

Biologie

Chemie

Fyzika

Informatika

Hudební výchova

Výtvarná výchova

 

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 naleznete zde

Jako pomůcka pro vedoucí i řešitele odborných prací je tu odkaz na publikaci Masarykovy univerzity v Brně:

 

Metodologie odborné práce