I v průběhu tohoto roku vás čekají krátkodobé projekty, ty budou součástí mezinárodního projektu Forces Around Us. Vždy celý měsíc budete mít na splnění praktického úkolu. Tentokrát však budete pracovat v mezinárodních týmech. Projekty vám pomohou vidět souvislosti mezi každodenním životem a výukou fyziky. Umožní vám využít všechny vaše talenty. Naučíte se na nich plánovat si práci a svoji práci také obhájit. Vypracované projekty budete vkládat na Twinspace našeho projektu, na který se přihlásíte na https://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm. Projekty budou odevzdány vždy do první hodiny fyziky v následujícím kalendářním měsíci. Pokud projekt odevzdáte alespoň 7 dní před termínem, nechám vás opravit případné chyby.

Práce na projektu:

 1. týden – ujistím se, že rozumím zadání
 2. týden – najdu si podklady, promyslím řešení
 3. týden – seženu si materiál
 4. týden – projekt zrealizuji a napíši o něm zprávu

Projekty:

září – Introduction

 • Úkol: Připravíte prezentaci, ve které se představíte zahraničním účastníkům projektu, vytvoříte logo projektu a mezinárodní tým, ve kterém budete řešit následující projekty. 

říjen – Photo competition Forces Around Us

listopad – International picture dictionary Forces Around Us

 • Úkol: Vytvoříte 3 hesla v obrázkovém slovníku fyzikálních pojmů v jazycích všech zúčastněných zemí a v angličtině. 

prosinec – Demonstrations of motion with constant velocity

leden – Free fall experiments

 • Úkol: Připrav a zdokumentuj pokus s volným pádem. 
 • Nápověda (pokud potřebujete)pokusy, Tracker

únor – Projectile motion in demonstrations and simulations (Geogebra, Tracker)

březen – Knowing forces helps people (experiments with simple machines)

 • Úkol: Připrav a zdokumentuj pokus s jednoduchým strojem. 
 • Nápověda (pokud potřebujete): pokusy

duben – Inertia experiments, momentum experiments

květen – Pokus pro Fyzikální program kvinty PG v iQlandii

 • Úkol: Připrav a předveď pokus pro Fyzikální program kvinty PG v iQlandii na téma “Síly kolem nás”. Ve zprávě pokus popiš a fyzikálně vysvětli.