I v průběhu tohoto roku vás čekají krátkodobé projekty. Vždy celý měsíc budete mít na splnění praktického úkolu. Projekty vám pomohou vidět souvislosti mezi každodenním životem a výukou fyziky. Umožní vám využít všechny vaše talenty. Naučíte se na nich plánovat si práci a svoji práci také obhájit. Na projektech můžete pracovat jednotlivě, ve dvojicích nebo ve skupinách po třech. Při obhajobě projektu odevzdáte zprávu o projektu. Hlavička zprávy bude obsahovat název projektu, jména autorů s rozepsáním co, který autor na projektu udělal. Obhajoba projektů bude vždy první hodinu fyziky v následujícím kalendářním měsíci. Pokud zprávu odevzdáte alespoň 5 dní před termínem, nechám vás opravit případné chyby.

Práce na projektu:

  1. týden – ujistím se, že rozumím zadání
  2. týden – najdu si podklady, promyslím řešení
  3. týden – seženu si materiál
  4. týden – projekt zrealizuji a napíši o něm zprávu

Projekty:

září – Moje optická hračka

říjen – Můj fotoaparát

  • Úkol: Vytvoř model fotoaparátu, či dírkové komory. Obraz na stínítku musí být ve třídě jasně viditelný! Ve zprávě popiš postup výroby modelu a princip fungování.
  • Nápověda (pokud potřebujete): dírková komora, model fotoaparátu, dírková komora

listopad – Pokus na interferenci světla

prosinec – Mřížkový spektroskop

leden – Radioaktivita kolem nás

únor – Byl jsem na …