V průběhu tohoto roku vás čekají krátkodobé projekty. Vždy celý měsíc budete mít na splnění praktického úkolu. Projekty vám pomohou vidět souvislosti mezi každodenním životem a výukou fyziky. Umožní vám využít všechny vaše talenty. Naučíte se na nich plánovat si práci a svoji práci také obhájit. Na projektech můžete pracovat jednotlivě, ve dvojicích nebo ve skupinách po třech. Při obhajobě projektu odevzdáte zprávu o projektu. Hlavička zprávy bude obsahovat název projektu, jména autorů s rozepsáním co, který autor na projektu udělal. Obhajoba projektů bude vždy první hodinu fyziky v následujícím kalendářním měsíci. Pokud zprávu odevzdáte alespoň 5 dní před termínem, nechám vás opravit případné chyby.

Práce na projektu:

 1. týden – ujistím se, že rozumím zadání
 2. týden – najdu si podklady, promyslím řešení
 3. týden – seženu si materiál
 4. týden – projekt zrealizuji a napíši o něm zprávu

Projekty:

září – Délka dostřelu mého katapultu 

 • Úkol: Sestroj jednoduchý katapult (musí být snadno přenosný) a správně změř délku jeho dostřelu. Ve zprávě popiš postup výroby katapultu a správný postup měření délky dostřelu. 
 • Nápověda (pokud potřebujete): katapulty z tužek, katapult ze špachtlí, velký katapult

říjen – Skupenství látek – scénka

listopad – Můj teploměr

prosinec – Můj měřič času

 • Úkol: Sestroj jednoduchý měřič času, kterým dokážeš změřit čas do jedné minuty minuty. Ve zprávě popiš konstrukci měřiče času, na jakém principu pracuje. 
 • Nápověda (pokud potřebujete): měřící přístroje, svíčkové hodiny, vodní hodiny

leden – Můj siloměr

únor – Můj akrobat

 • Úkol: Z libovolného materiálu vyrob akrobata, který se udrží na špičce špejle i na napnutém provázku. Ve zprávě popiš výrobu akrobata a princip, na kterém funguje.
 • Nápověda (pokud potřebujete): provazochodec, akrobat, kolíčkáč, vidličkáč

březen – Můj jednoduchý stroj

duben – Průměrná rychlost mého vozítka

 • Úkol: Sestroj svoje vozítko, které pojede samo, a změř jeho průměrnou rychlost. Ve zprávě popiš výrobu vozítka, princip na kterém funguje, postup měření průměrné rychlosti vozítka a jeho výsledek.
 • Nápověda (pokud potřebujete): vozítko

květen – Co dokážou tekutiny