I v průběhu tohoto roku vás čekají krátkodobé projekty. Vždy celý měsíc budete mít na splnění praktického úkolu. Projekty vám pomohou vidět souvislosti mezi každodenním životem a výukou fyziky. Umožní vám využít všechny vaše talenty. Naučíte se na nich plánovat si práci a svoji práci také obhájit. Na projektech můžete pracovat jednotlivě, ve dvojicích nebo ve skupinách po třech. Při obhajobě projektu odevzdáte zprávu o projektu. Hlavička zprávy bude obsahovat název projektu, jména autorů s rozepsáním co, který autor na projektu udělal. Obhajoba projektů bude vždy první hodinu fyziky v následujícím kalendářním měsíci. Pokud zprávu odevzdáte alespoň 5 dní před termínem, nechám vás opravit případné chyby.

Práce na projektu:

  1. týden – ujistím se, že rozumím zadání
  2. týden – najdu si podklady, promyslím řešení
  3. týden – seženu si materiál
  4. týden – projekt zrealizuji a napíši o něm zprávu

Projekty:

listopad – Fyzikální jev z hlediska molekulové fyziky

prosinec – Můj pokus na tepelnou výměnu

leden – Povrchové napětí kolem nás

únor – Teplotní roztažnost látek kolem nás

březen – Můj oscilátor

  • Úkol: Zjisti, co je oscilátor – použij učebnici nebo internet. Jednoduchý oscilátor vyrob a zjisti jeho vlastnosti. Ve zprávě popiš výrobu oscilátoru a zjištěné vlastnosti.
  • Nápověda (pokud potřebujete)kmitavý pohyb

duben – Vlnění prakticky

květen – Můj hudební nástroj

  • Úkol: Vyrob jednoduchý hudební nástroj. Ve zprávě popiš výrobu a princip fungování svého hudebního nástroje, v programu Audacity ověř, zda vydává hudební či nehudební zvuk, urči frekvenci vydávaného tónu.
  • Nápověda (pokud potřebujete)hudební láhve, hraní na skleničky