I v průběhu tohoto roku vás čekají krátkodobé projekty. Vždy celý měsíc budete mít na splnění praktického úkolu. Projekty vám pomohou vidět souvislosti mezi každodenním životem a výukou fyziky. Umožní vám využít všechny vaše talenty. Naučíte se na nich plánovat si práci a svoji práci také obhájit. Na projektech můžete pracovat jednotlivě, ve dvojicích nebo ve skupinách po třech. Při obhajobě projektu odevzdáte zprávu o projektu. Hlavička zprávy bude obsahovat název projektu, jména autorů s rozepsáním co, který autor na projektu udělal. Obhajoba projektů bude vždy první hodinu fyziky v následujícím kalendářním měsíci. Pokud zprávu odevzdáte alespoň 5 dní před termínem, nechám vás opravit případné chyby.

Práce na projektu:

 1. týden – ujistím se, že rozumím zadání
 2. týden – najdu si podklady, promyslím řešení
 3. týden – seženu si materiál
 4. týden – projekt zrealizuji a napíši o něm zprávu

Projekty:

září – Grafy s(t), v(t) s pohádkou a úkoly

 • Úkol: Vymysli pohádku nebo zajímavý příběh, který budeš moci zaznamenat v grafu závislosti dráhy na čase a v grafu závislosti rychlosti na čase. Zprávu doplň třemi úkoly na čtení z grafů a jejich správným řešením. Zprávu pošli na adresu erhartova@pglbc.cz v elektronické podobě nebo jako fotografii. 
 • Nápověda (pokud potřebujete): s(t), v(t), grafy

říjen – Můj mechanický mobil

 • Úkol: Vyrob mechanický mobil s nerovnoramennými pákami. Ve zprávě ho podrobně popiš a přilož fotografii (můžeš ji elektronicky poslat na email erhartova@pglbcz.cz), popiš, jak funguje páka.
 • Nápověda (pokud potřebujete)1, 2, 3, 4

listopad – Autíčko na přeměnu energie

 • Úkol: Vyrob autíčko na přeměnu polohové energie na pohybovou. Ve zprávě popiš výrobu autíčka, fyzikální princip, na kterém funguje, a měření délky dojezdové dráhy. Při obhajobě vyzkoušíme, které autíčko dojede nejdále, vypočítáme přibližnou účinnost autíčka.
 • Nápověda (pokud potřebujete): vozítko, autíčko

prosinec – Držteplo

 • Úkol: Sestroj jednoduché zařízení, které udrží 200 ml vody o teplotě 70 °C co nejdéle teplé. Ve zprávě popiš konstrukci držtepla a na jakém principu funguje. 
 • Nápověda (pokud potřebujete)jak udržet teplo, kalorimetr

leden – Můj pokus na tepelnou výměnu

únor – Zahřej pomocí slunce 100 ml vody

 • Úkol: Vyrob zařízení, které pomocí slunečního záření zahřeje 100 ml vody na co nejvyšší teplotu. Ve zprávě popiš konstrukci zařízení a na jakém principu pracuje. Při obhajobě nalijeme do zařízení vodu o teplotě kolem 15 °C a po 20 minutách na sluníčku změříme výslednou teplotu vody.
 • Nápověda (pokud potřebujete)sluneční vařiče, slunce vaří

březen – Můj oscilátor

 • Úkol: Zjisti, co je oscilátor – použij učebnici nebo internet. Jednoduchý oscilátor vyrob a zjisti jeho vlastnosti. Ve zprávě popiš výrobu oscilátoru a zjištěné vlastnosti.
 • Nápověda (pokud potřebujete)kmitavý pohyb

duben – Můj hudební nástroj

 • Úkol: Vyrob jednoduchý hudební nástroj. Ve zprávě popiš výrobu a princip fungování svého hudebního nástroje.
 • Nápověda (pokud potřebujete)hudební láhve, hraní na skleničky
 • Inspirace z minulých let: 2017, 2017

květen – Sluneční soustava – model

 • Úkol: Vytvoř model sluneční soustavy ve správném měřítku buď velikostí, nebo vzdáleností. Ve zprávě popiš postup výroby modelu.
 • Nápověda (pokud potřebujete): model 1, model 2
 • Inspirace z minulých let: tercie 16/17