Elektrický náboj

Videopokusy

Elektrostatické nabití kovu – pokus

Zelektrování vodiče indukcí – video

Elektrostatická bublina – video

Triboelektrická řada – video

Kladný nebo záporný náboj – video

Pokusy s elektroskopy

Van de Graaffův generátor – video

Pokusy z iQlandie – video

Elektrostatika v malém i velkém – video

Pokusy – anglicky

elektrické pole

Znázornění elektrického pole – video

Otestuj své znalosti:

Milionář

 

Elektrický proud

  • elektrický proud

Jak rychlý je elektron – video

Elektrický proud – video

  • elektrický proud v kapalinách a plynech

Nesamostatný výboj – animace

Obloukový výboj – animace

Výboj při sníženém tlaku – animace

Princip fungování světel: klasická žárovka, zářivka, výbojka … – video anglicky

Elektrolytická disociace – animace

Elektrolýza – animace

  • polovodiče

Vlastní vodivost – animace

Polovodiče – animace

Termistor – animace

  • elektrický zdroj

Primární galvanické články – video

Jak funguje baterie – video

Akumulátor – animace

Olověný akumulátor – animace

Zdroje elektrické energie – 1. část – video

  • odpor vodiče

Ohmův zákon – video

  • práce a výkon elektrického proudu

Otestuj své znalosti:

Elektrický proud

Magnetismus

  • magnetické pole

Magnetické jevy – text

Magnetické indukční čáry – animace

Magnetické pole – video anglicky

Magnetické pole Země – animace

Magnetické pole Země – video

  • magnetické vlastnoti látek

Magnetické vlastnosti látek – text

Feromagnetismus – animace

Jak zničit magnet – video anglicky

Pokusy – video

Levitace magnetu nad supravodičem 

Magnetický pixel – video

Elektromagnetismus

Oerstedův pokus – video anglicky

Ampérovo pravidlo pravé ruky – animace

Cívka s proudem v magnetickém poli – video

Magnetický vláček – video

Flemingovo pravidlo levé ruky – animace

Elektromagnetická indukce – animace

Lenzův zákon – animce

Zdroje elektrické energie – 2. část

Jak funguje elektrická kytara – video

Alternátor a dynamo – animace

Třífázový generátor – animace

Transformátor – animace

Tesla – pán blesku – video 

Otestuj své znalosti:

Elektřina a magnetismus

Optika

Míchání barev – animace

Rozklad světla – animace

Kde se v přírodě berou barvy – Badatelna

Newtonův kotouč – animace

Stín a polostín – animace

Zatmění Měsíce – animace

Země a Měsíc – animace

Fáze Měsíce – animace

Zatmění Slunce – animace

Proč je nebe modré – Badatelna

Jak si doma změřit rychlost světla – Badatelna

Geometrická optika – animace

Otestuj své znalosti:

Přímočaré šíření světla – test

Odraz světla – test

Odraz světla – test

Optika – test

Optika – test