OPTIKA

Světlo – video

Rychlost světla – video

Jak doma změřit rychlost světla – video

Optika geometrická – animace

Paprsková optika – pokusy

Huygensův princip – animace

Lom a odraz světla – Khanova škola

Odraz a lom – animace

Lom světla – video

Lom světla – video

Koutový odražeč – video

Zobrazení zrcadly

Zrcadla a čočky – Khanova škola

Rozptyl světla – video

Ohyb světla – video

Ohyb světla na dvojštěrbině – video

Podrobné vysvětlení ohybu světla na dvojštěrbině – video

Intereference světla

Interference světla – video

Difrakce světla

Difrakce – video

Rozlišení a difrakce – video

Polarizace světla

Polarizace světla – teorie

Polarizace světla a Brewsterův úhel – video

Stáčení roviny polarizace – video

Rotační polarizace – video

Polarizace světla – Khan Academy

Co je to světlo? – NEZkreslená věda

Otestuj své znalosti:

Milionář

Paprsková optika – test

Optika – řešené příklady

FYZIKA MIKROSVĚTA

O tajemství mikrosvěta – NEZkreslená věda

JADERNÁ FYZIKA

Radioaktivita – NEZkreslená věda

Radioaktivita – animace

Zákon radioaktivní přeměny – animace

Rozpadová řada – animace

Jaderná reakce – animace

Jaderná energie – video

Jak funguje jaderná elektrárna – NEZkreslená věda

TEORIE RELATIVITY

O teorii relativity – NEZkreslená věda

Michelson-Morleyův experiment – animace

Dilatace času – animace

Kontrakce délek – animace

VESMÍR

Jak vznikl vesmír – NEZkreslená věda