Elektrický náboj

What is Electrostatics – video

Videopokusy

Elektrostatické nabití kovu – pokus

Zelektrování vodiče indukcí – video

Elektrostatická bublina – video

Triboelektrická řada – video

Professor Beats Student – video

Kladný nebo záporný náboj – video

Pokusy s elektroskopy

Van de Graaffův generátor – video

Pokusy – anglicky

elektrické pole

Znázornění elektrického pole – video

• elektrický potenciál, elektrické napětí

Ekvipotenciální plochy – animace

Elektrické pole – animace

• kapacita

Kapacita vodiče – video

Kondezátor – animace

Kondenzátor – video

Deskový kondenzátor – video

Přepólování kondenzátoru – video

Otestuj své znalosti:

Milionář

Coulombův zákon – test

Elektrostatika – test

Elektrické pole – test

 

Elektrický proud

  • elektrický proud

Jak rychlý je elektron – video

Elektrický proud – video

  • elektrický zdroj

Jak funguje baterie – Badatelna

Elektřina z ovoce a zeleniny – video

Zdroje elektrické energie – video 1. část

Zdroje elektrické energie – video 2. část

Termoelektrický jev – video

  • elektrický proud v kapalinách a plynech

Nesamostatný výboj – animace

Obloukový výboj – animace

Výboj při sníženém tlaku – animace

Voltampérová charakteristika výboje – animace

Zářivka – animace

Princip fungování světel: klasická žárovka, zářivka, výbojka … – video anglicky

Elektrolytická disociace – animace

Elektrolýza – animace

Polarografie – video

Otestuj své znalosti:

Elektrický proud v plynech

Elektrický proud v kapalinách – Milionář

Elektrický proud v plynech a ve vakuu – Milionář

  • polovodiče

Vlastní vodivost – animace

Polovodiče – animace

Vodí – nevodí polovodič? – NEZkreslená věda

Termistor – animace

  • odpor vodiče

Ohmův zákon – video

  • řešení elektrické sítě

Kirchhoffovy zákony – video

  • práce a výkon elektrického proudu

Otestuj své znalosti:

Elektrický proud

Elektrický proud v kovech

Elektrický proud – Milionář

Magnetismus

  • magnetické pole

Magnetické jevy – text

Magnetické indukční čáry – animace

Magnetické pole – video anglicky

Magnetické pole Země – animace

Magnetické pole Země – video

  • magnetické vlastnoti látek

Magnetické vlastnosti látek – text

Feromagnetismus – animace

Síla neodymu – video

Jak zničit magnet – video anglicky

Pokusy – video

Levitace magnetu nad supravodičem 

Magnetický pixel – video

Otestuj své znalosti:

Magnetické pole

Elektromagnetismus

Oerstedův pokus – video anglicky

Ampérovo pravidlo pravé ruky – animace

Cívka s proudem v magnetickém poli – video

Magnetický vláček – video

Flemingovo pravidlo levé ruky – animace

Elektromagnetická indukce – animace

Indukce anebo pokus století – video

Elektromagnetická indukce – video anglicky

Lenzův zákon – animce

Jak funguje elektrická kytara – video

Elektromotor – video

Jak funguje elektromotor – NEZkreslená věda

Alternátor a dynamo – animace

Třífázový generátor – animace

Transformátor – animace

Tesla – pán blesku – video 

Žárovka bez drátu – video

Obvody se střídavým proudem – vysvětlení

Sériový RLC obvod – animace

Paralelní RLC obvod – animace

Otestuj své znalosti:

Elektřina a magnetismus – Milionář

Střídavý proud – test

Obvody střídavého proudu – test