Molekulová fyzika

  • kinetická teorie látek

Brownův pohyb – animace

Brownův pohyb – video

Difuze – animace

Míchání vody a lihu – video

Základy termodynamiky – Khanova škola

Absolutní nula – video

  • základní fyzikální veličiny atomové fyziky

Veličiny molekulové fyziky – video

Výpočet pomocí molární hmotnosti – video

  • modely struktur látek různých skupenství

Skupenství látek – tabulka

Skupenství látek – video

Skupenství látek – animace

Termika

Teplotní stupnice – animace

Vnitřní energie – animace

Teplo a teplota – video

Otestuj se:

Teplota a teplo

Molekulová fyzika a termodynamika – Milionář

 

Plyny

Ideální a reálný plyn – video

Rozdělení molekul plynu podle rychlostí

Rozdělení molekul plynu podle rychlostí – animace

Tlak plynu – video

Stavová rovnice – video

Izotermický děj – animace

Izobarický děj – animce

Izochorický děj – animace

Adiabatický děj – animace

Otestuj se:

Ideální plyn – test

Stavová rovnice – test

Souhrnný test

Pevné látky

Hookův zákon 

Kapaliny

Proč drží sponky na hladině – Badatelna

Změny skupenství

Otestuj se:

Změny skupenství – test

Změny skupenství – test

Mechanické kmitání

Oscilátory – animace

Matematické kyvadlo – applet

Harmonické kmitání – animace

Přeměny energie u mechanického oscilátoru – animace

Skládání kmitání – animace

Skládání kmitání o blízké frekvenci – animace

Tlumené kmitání – animace

Nucené kmitání – applet

Kinematika kmitavého pohybu – příklady na procvičení

Otestuj se:

Kmitání – kinematika

Kmitání – dynamika

 

Mechanické vlnění, akustika

Vlnění – Geogebra

Vlnění v Liberci – Michaelovy experimenty

Stojatá vlna – video

Měření rychlosti světla – video

Fázory – applet

Otestuj se:

Mechanické kmitání a vlnění

Mechanické kmitání, vlnění, akustika

Mechanické vlnění

Kmitání, vlnění, zvuk – Milionář

Příklady k procvičení

Mechanické kmity – řešené příklady

Mechanické vlnění – řešené příklady