Opakování

Mechanická práce a energie

Otestuj se:

Teplo

Otestuj se:

Tepelná výměna

Otestuj se:

Změny skupenství

Otestuj se:

Tepelné stroje

Otestuj se:

Mechanické kmitání

Mechanické vlnění, akustika

Otestuj se: