• Zásady práce v laboratoři:
  1. Na pracovní místo si beru jen sešit, psací pomůcky a předepsané pomůcky. Ostatní věci odkládám na určené místo.
  2. S pomůckami a vybavením laboratoře manipuluji jen po příkazu a podle návodu učitele. Za pomůcky jsem osobně zodpovědný. Poškozenou pomůcku nahradím.
  3. Materiál používám pouze v souladu s návodem a recykluji ho v nejvyšší možné míře. Jsem si vědom omezených přírodních zdrojů naší planety.
  4. Své pracoviště udržuji přehledné, čisté a suché.
  5. Zvýšené opatrnosti dbám při práci s ostrými předměty, horkými předměty, zdroji elektrického napětí, sklem. Pokud nevím, jak je bezpečně použít, zeptám se vyučujícího.
  6. V laboratoři nejím, nepiju, nic neochutnávám.
 • sešit – čtverečkovaný velký, podepsaný, třída, rok
 • obálka – tabulka

veličina

značka

jednotka

značka

vzorec – definiční vztah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • hodiny číslovány, nadepsáno téma
 • z každé hodiny zapsat +/- – co si z hodiny odnášíte – vědomosti, dovednosti nebo postoje – a co musíte zlepšit, doplnit
 • DÚ doplnění poznámek z učebnice – sešity bodovány (NG úplné poznámky + tabulka 8 bodů, VG úplné poznámky + tabulka + „+/-“ 8 bodů)

BODOVÁNÍ

1

35%

7

 

2

40%

8

 

3

45%

9

 

4

50%

10

  dobrá práce

5

55%

11

 

6

60%

12

 

7

70%

14

 

8

80%

16

výborná práce

9

90%

18

skvělá práce

10

100%

20

                              úžasná práce

 

Hodnocení

 • Sešit – DÚ
 • Práce v hodině
 • Laboratorní práce – pokud práci odevzdáte alespoň 7 dní před termínem, nechám vás opravit případné chyby
 • Dobrovolné DÚ
 • Projekty – pokud zprávu odevzdáte alespoň 5 dní před termínem, nechám vás opravit případné chyby
 • Zkoušení
 • Testy