1. laboratorní práce ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

2. laboratorní práce URČENÍ VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY SPOTŘEBIČŮ

3. laboratorní práce MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU REZISTORU

4. laboratorní práce MĚŘENÍ MĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ODPORU

5. laboratorní práce URČENÍ VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY LED

6. laboratorní práce ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA ZDROJE

7. laboratorní cvičení ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ