ZAMĚSTNANCI

KDO U NÁS UČÍ

PEDAGOGICKÝ SBOR

Naši zaměstnanci jsou skuteční profesionálové, kteří přistupují ke studentům a jejich vzdělání nadstandardně a s respektem. Dbáme na to, aby pěstovali dobré vztahy v rámci celého kolektivu naší školy a vždy vystupovali tak, aby byli studentům dobrým příkladem.

Vedení

Ředitelka školy

 

PaedDrJAROSLAVA ŠIFTOVÁ

 

siftova@doctrina.cz

 

Vyučuje: kořeny evropské kultury

Zástupce ředitele

Mgr. Martin Turčík

turcik@doctrina.cz

 

Vyučuje: informatika

Zástupce ředitele pro ŠVP

Mgr. Jiří Jansa

jansa@doctrina.cz

 

Vyučuje: antropologický seminář, biologie, ekologie, etologie, evoluční biologie, laboratorní technika-biologie, chemie, fauna a flora ČR

Tajemnice

Martina Šumová

sumova@doctrina.cz

Stálí zaměstnanci

Mgr. Hana Antonínová Hegerová

antoninova@doctrina.cz

 

Vyučuje: literatura, dílna čtení, literární seminář

Mgr. Petra Beranová

třídní septimy

beranova@doctrina.cz

 

Vyučuje: německý jazyk, německá konverzace

Mgr. Marek Blecha

blecha@doctrina.cz

 

Vyučuje: anglický jazyk, pokročilá angličtina (FCE)

Mgr. Pavel Brycz

brycz@doctrina.cz

 

Vyučuje: český jazyk, literatura, literární seminář

Bc. Kateřina Csibová

třídní tercie

csibova@doctrina.cz

 

Vyučuje: anglický jazyk, hudební výchova

Ing. arch. Marie Davidová

třídní sekundy

davidova@doctrina.cz

 

Vyučuje: digitální technika, výtvarná výchova, výtvarná estetika

Rndr. Vladimíra Erhartová

erhartova@doctrina.cz

 

Vyučuje: fyzika, matematika, fyzikální cvičení, materiály a měření, mladí debrujáři

Mgr. Daniela Horáková

třídní kvinty

horakova@doctrina.cz

 

Vyučuje: matematika, matematická cvičení, chemie, laboratorní technika-chemie

PhDr. Slávka Lukešová

metodička primární prevence, koordinátorka charitativních akcí

lukesova@doctrina.cz

 

Vyučuje: latina, psychologie

Maria Mercedes Martín de la Nuez, Ph.D

martindelanuez@doctrina.cz

 

Vyučuje: španělský jazyk, španělská konverzace

Mgr. Martina Myslivcová

myslivcova@doctrina.cz

 

Vyučuje: výchova ke zdraví, tělesná výchova

RNDr. Jana Pikousová Doležalová

třídní kvarty

pikousova@doctrina.cz

 

Vyučuje: matematika, deskriptivní geometrie

Mgr. Petra Quirenzová

quirenzova@doctrina.cz

 

Vyučuje: anglický jazyk, anglický jazyk – reálie, anglická konverzace, právo a politologie, filozofie, občanská výchova, evropské souvislosti, ekonomie

Mgr. Stanislava Rygálová

třídní primy

rygalova@doctrina.cz

 

Vyučuje: český jazyk, literatura, hudební výchova, pěvecký sbor

Mgr. Libor Spurný

třídní sexty

spurny@doctrina.cz

 

Vyučuje: zeměpis, geologie, tělesná výchova

Mgr. Radomír Stupka

třídní oktávy

stupka@doctrina.cz

 

Vyučuje: dějepis, občanská výchova, historický seminář, společenskovědní seminář

Bc. Vanda Zaplatílková Hutařová, Dis.

zaplatilkova@doctrina.cz

 

Vyučuje: dramatická výchova, divadelní soubor STOPA, rétorika

Mgr. Anna Zelenková

zelenkova@doctrina.cz

 

Vyučuje: francouzský jazyk, francouzská konverzace

Mgr. Tomáš Žižka

zizka@doctrina.cz

 

Vyučuje: informatika, programování

Školní psycholožka

Mgr. Hana Moosová

moosova@doctrina.cz