Úřední deska

Adresa pro osobní a poštovní doručení dokumentů
v analogové podobě a datových zpráv na přenosných
technických nosičích a oficiálního sídla:
Doctrina – Podještědské gymnázium, s.r.o.
Sokolovská 328,
Liberec 13, 460 01
IČ: 467 088 12
 

Úřední hodiny:

Po: 8.00 – 15.00
Út: 8.00 – 15.00
St: 8.00 – 15.00
Čt: 8.00 – 15.00
Pá: 8.00 – 15.00
Elektronická adresa podatelny:

gymnazium@doctrina.cz

 

ID datové schránky:

encrwqw

 

Datové formáty přijímané prostřednictvím veřejné síťe internet: § 23 odst. 2 až 5 (vyhlášky č. 259/2012 Sb.); příloha č.1 odst. 4 (vyhláška č. 193/2009 Sb.)
Datové formáty přijímané prostřednictvím ISDS: § 23 odst. 2 až 5 (vyhlášky č. 259/2012 Sb.); příloha č.1 odst. 4 (vyhláška č. 193/2009 Sb.)
Přehled přijímaných technických nosičů: CD, DVD, USB

Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2022/2023 do primy osmiletého gymnázia

Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2022/2023 do 1. ročníku čtyřletého gymnázia

Odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání

Zásady GDPR

Školská rada

Školní řád

Krizový plán

Informace o škole

Žádost o jednodenní/vícedenní uvolnění z výuky

Žádost o uvolnění z jednoho dne výuky odevzdejte třídnímu profesorovi, žádost o uvolnění na více dní odevzdejte řediteli školy. V případě uvolnění kvůli sportovním, uměleckým a dalším aktivitám přiložte k žádosti vyjádření pořádající organizace.

Žádost o dlouhodobé uvolnění z vyučovacích hodin / výuky z důvodu pravidelné mimoškolní aktivity

Vyplněnou žádost o dlouhodobé uvolnění z vyučovacích hodin či výuky z důvodu pravidelné mimoškolní aktivity odevzdejte řediteli školy.

Žádost o přestup na Doctrina – Podještědské gymnázium v Liberci

Formulář žádosti vytiskněte, vyplňte požadované údaje a podepsaný odevzdejte, ev. zašlete na ředitelství školy.

Žádanka o uvolnění z vyučovací hodiny

Formulář žádosti vytiskněte, vyplňte požadované údaje a podepsaný odevzdejte třídní profesorce/třídnímu profesorovi nebo jejich zástupci nejpozději v den uvolnění do 10.00. V případě nepřítomnosti TP (ZTP) odevzdejte žádanku řediteli školy.

Potvrzení o studiu – osmileté studium

Formulář žádosti vytiskněte, vyplňte požadované údaje a odevzdejte k ověření v kanceláři školy.

Potvrzení o studiu – čtyřleté studium

Formulář žádosti vytiskněte, vyplňte požadované údaje a odevzdejte k ověření v kanceláři školy.

Školní akční plán rozvoje

Směrnice k vyřizování stížností

Individuální vzdělávací plán

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací v roce 2021

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací