VIZE ŠKOLY

NAŠE VIZE

 

V naší výuce

 • je klíčový vztah mezi vyučujícím a studentem, který je naplněn oboustranným respektem, energií a zájmem.
 • k sobě přistupujeme s vědomím jedinečnosti každého z nás.
 •  se soustředíme na odpovědnost studentů za vlastní učení a na jejich schopnost se rozhodovat, rozvíjet své cíle, plánovat a samostatně pracovat.
 • probouzíme ve studentech zvídavost a podporujeme v nich schopnost propojovat osvojované znalosti a dovednosti s cílem prohlubovat jejich kreativní a kritické myšlení.
 • využíváme formy učení, které nelze nahradit samostudiem a jež vedou
  k řešení náročných problémů, zasazených v odborné diskusi do autentických kontextů.
 • neustále zdokonalujeme učící proces, v němž studenti s mezioborovým přesahem vytvářejí spojení mezi novými nápady a předchozím porozuměním.

 

Naši vyučující …

 • jsou hrdí na školu, kterou spoluutvářejí.
 • svým osobnostním a odborným přístupem jdou studentům příkladem.
 • uvnitř pedagogického sboru rozvíjejí efektivní profesionální vztahy vedoucí
  k úspěšné spolupráci přinášející pozitivní změny.

 

S rodiči našich studentů …

 • rozvíjíme a udržujeme vztah, který vychází z oboustranného respektu a zájmu.
 • sdílíme všechny důležité informace a spolupracujeme s nimi s cílem podporovat učení jejich dětí.

 

Naše škola …

 • je vzdělávacím centrem otevřeným veřejnosti, nabízejícím moderní akce.
 • je napojena na úspěšné firmy a organizace.
 • aktivně spolupracuje s absolventy, s vysokými školami z celého Česka
  a gymnázii v regionu na vzdělávacích programech.
 • využívá ke svému rozvoji i výuce vědecko-zábavní, kulturní, sportovní, umělecké i další vzdělávací organizace.

 

Mgr. Jiří Jansa

ředitel školy

Doctrina – Podještědské gymnázium Liberec