Časový rozpis obhajob projektů

Čtvrtek

21. října 2021

II. ročník

Pátek

22. října 2021

Sexta

Sobota

23. října 2021

Septima, III. ročník

Náhradní termín

2. listopadu 2021

sexta, septima, III. ročník

Ukázky vypracovaných projektů

Zde si můžete prohlédnout dříve vypracované projekty ve formátu PDF. Kromě vlastního textu včetně příloh je zde i část hodnocení týkající se odborné úrovně a úrovně zpracování  daného projektu a konečné bodové hodnocení (maximum 10 bodů, minimum 0 bodů). Text nebyl pro potřeby zveřejnění nijak upravován, pouze převeden do formátu PDF.

Vojtěch Šikola

Návrat štěnice domácí

PŘÍLOHA HODNOCENÍ

Barbora Skálová

Křížové cesty na Liberecku

PŘÍLOHA

HODNOCENÍ
 

Alžběta Smetanová

Liberecké oběti komunistického režimu
50. let 20. století

 

 

PŘÍLOHA

 

 

HODNOCENÍ

 

Viktorie Brožová

Endemitní rostliny ČR

 

PŘÍLOHA

 

HODNOCENÍ

 

Jana Kittnerová

Krystaly –
„nerostné květiny“

 

PŘÍLOHA

 

HODNOCENÍ

 

 

Jako pomůcka pro vedoucí i řešitele odborných prací je tu odkaz na publikaci Masarykovy univerzity v Brně:

Metodologie odborné práce