Jak psát odbornou práci

ZOBRAZIT

Šablona maturitní práce (oktáva, IV. ročník)

STÁHNOUT

Šablona projektu (septima, III. ročník)

STÁHNOUT

Šablona projektu
(sexta, II. ročník)

STÁHNOUT

Šablona maturitní práce v anglickém jazyce (oktáva, IV. ročník)

STÁHNOUT

Šablona projektu v anglickém jazyce (septima, III. ročník)

STÁHNOUT

Šablona projektu v anglickém jazyce
(sexta, II. ročník)

STÁHNOUT

Hodnotící komise projektů (septima)

Zobrazit

Hodnotící komise projektů (III. ročník)

Zobrazit

Časový rozpis obhajob (septima, III. ročník)

Zobrazit

Ukázky vypracovaných projektů

Zde si můžete prohlédnout dříve vypracované projekty ve formátu PDF. Kromě vlastního textu včetně příloh je zde i část hodnocení týkající se odborné úrovně a úrovně zpracování  daného projektu a konečné bodové hodnocení (maximum 10 bodů, minimum 0 bodů). Text nebyl pro potřeby zveřejnění nijak upravován, pouze převeden do formátu PDF.

Ondřej Vlk

Matematické spirály

HODNOCENÍ

Valentýna Mrugalová

Míra a kvalita spánku studentů D-PG

HODNOCENÍ

Jozef Jiskra

Doba jednoho slunce. Indiánská kultura v letech 1870-1890

HODNOCENÍ

Magdaléna Tichá

Fyzikální jarmark pro prvňáčky

HODNOCENÍ

Lea Jakimičová

Famous Czech Immigrants in the 20th Century in the USA 

HODNOCENÍ