Jak psát odbornou práci

ZOBRAZIT

Šablona maturitní práce (oktáva, IV. ročník)

STÁHNOUT

Šablona projektu (septima, III. ročník)

STÁHNOUT

Šablona projektu
(sexta, II. ročník)

STÁHNOUT

Šablona maturitní práce v anglickém jazyce (oktáva, IV. ročník)

STÁHNOUT

Šablona projektu v anglickém jazyce (septima, III. ročník)

STÁHNOUT

Šablona projektu v anglickém jazyce
(sexta, II. ročník)

STÁHNOUT

Hodnotící komise projektů (septima)

Zobrazit

Hodnotící komise projektů (III. ročník)

Zobrazit

Časový rozpis obhajob (septima, III. ročník)

Zobrazit

Ukázky vypracovaných projektů

Zde si můžete prohlédnout dříve vypracované projekty ve formátu PDF. Kromě vlastního textu včetně příloh je zde i část hodnocení týkající se odborné úrovně a úrovně zpracování  daného projektu a konečné bodové hodnocení (maximum 10 bodů, minimum 0 bodů). Text nebyl pro potřeby zveřejnění nijak upravován, pouze převeden do formátu PDF.

Matěj Hajský

Nemoc motýlích křídel „Epidermolysis bullosa (EB)“

HODNOCENÍ

Natálie Hromková

Zubři v České republice

HODNOCENÍ

Silvie Válková

Porovnání daňové soustavy České republiky a vybraného státu EU

HODNOCENÍ

Lucie Vlčková

Veřejný ochránce práv v ČR

HODNOCENÍ

Oliver Vydra

Platónská tělesa

HODNOCENÍ