ZAMĚSTNANCI

KDO U NÁS UČÍ

PEDAGOGICKÝ SBOR

Naši zaměstnanci jsou skuteční profesionálové, kteří přistupují ke studentům a jejich vzdělání nadstandardně a s respektem. Dbáme na to, aby pěstovali dobré vztahy v rámci celého kolektivu naší školy a vždy vystupovali tak, aby byli studentům dobrým příkladem.

Vedení

Ředitel školy

Mgr. Jiří Jansa

jansa@doctrina.cz

Vyučuje: antropologický seminář, biologie, ekologie, evoluční biologie, etologie

Statutární zástupkyně ředitele

PaedDrJaroslava Šiftová

siftova@doctrina.cz

Vyučuje: kořeny evropské kultury

Zástupkyně ředitele

Mgr. Daniela Horáková

horakova@doctrina.cz

třídní septimy

Vyučuje: matematika, chemie, laboratorní technika-chemie, biochemie

Manažer rozvoje

Mgr. Martin Turčík

turcik@doctrina.cz

Vyučuje: informatika

Tajemnice

Martina Šumová

sumova@doctrina.cz

Stálí zaměstnanci

Mgr. Hana Antonínová Hegerová

antoninova@doctrina.cz

Vyučuje: český jazyk, literatura, literární seminář

Mgr. Petra Beranová

beranova@doctrina.cz

Vyučuje: německý jazyk, německá konverzace

Mgr. Marek Blecha

blecha@doctrina.cz

Vyučuje: anglický jazyk, pokročilá angličtina (FCE), anglický jazyk – literatura, anglický jazyk – reálie

Mgr. Santiago Ivam Cociňa Cociňa

cocina@doctrina.cz

Vyučuje: španělský jazyk, španělská konverzace

Bc. Kateřina Csibová

csibova@doctrina.cz

třídní kvinty

Vyučuje: anglický jazyk, pokročilá angličtina (FCE), hudební výchova

Ing. arch. Marie Davidová

davidova@doctrina.cz

třídní kvarty

Vyučuje: výtvarná výchova, výtvarný seminář

RNDr. Vladimíra Erhartová

erhartova@doctrina.cz

třídní II. ročníku

Vyučuje: fyzika, matematika, materiály a měření, mladí debrujáři, aplikovaná fyzika

Mgr. Kamila Jech Koldinská 

koldinska@doctrina.cz

Vyučuje: anglický jazyk, anglická konverzace, FCE, evropské souvislosti

Mgr. Nikola Kárníková

karnikova@doctrina.cz

Vyučuje: zeměpis, tělesná výchova

Mgr. Eva Kupčíková

kupcikova@doctrina.cz

Vyučuje: biologie, etologie, fauna a flóra ČR

PhDr. Slávka Lukešová

lukesova@doctrina.cz

metodička primární prevence, koordinátorka charitativních akcí

Vyučuje: latina, psychologie

Mgr. Michal Makovíny

makoviny@doctrina.cz

Vyučuje: Zeměpis, Geologie, Tělesná výchova

Mgr. Kateřina Müllerová

mullerova@doctrina.cz

Vyučuje: fyzika, chemie, laboratorní technika-chemie, biologie, materiály a měření

Mgr. Radka Pašková

paskova@doctrina.cz

třídní primy

Vyučuje: český jazyk a komunikace, český jazyk, literatura, rétorika

RNDr. Jana Pikousová Doležalová

pikousova@doctrina.cz

třídní sexty

Vyučuje: matematika, matematika rozšířená

Mgr. Petra Quirenzová

quirenzova@doctrina.cz

třídní sekundy

Vyučuje: anglický jazyk, právo a politologie, filozofie, občanská výchova, ekonomie, praktická ekonomie

Ing. Dana Rosická, Ph.D.

rosicka@doctrina.cz

Vyučuje: matematika, matematika rozšířená, informatika, digitální technika

Mgr. Stanislava Rygálová

rygalova@doctrina.cz

třídní tercie

výchovná poradkyně

Vyučuje: český jazyk a komunikace, čtenářská gramotnost, literatura, hudební výchova, pěvecký sbor

Mgr. Petra Sas Smejkalová

smejkalova@doctrina.cz

Vyučuje: německý jazyk, německá konverzace

Mgr. Kristýna Srovnalová

srovnalova@doctrina.cz

Vyučuje: anglický jazyk, ruský jazyk

Mgr. Petra Stěhulová

stehulova@doctrina.cz

Vyučuje: český jazyk, literatura, čtenářská gramotnost, občanská výchova, právo a politologie, psychologie, dějepis, výchova ke zdraví

Mgr. Radomír Stupka

stupka@doctrina.cz

třídní I. ročníku

Vyučuje: dějepis, historický seminář, společenskovědní seminář

Maîtrise Veronika Tůmová

tumova@doctrina.cz

Vyučuje: francouzský jazyk

Mgr. Jan Vocel

vocel@doctrina.cz

Vyučuje: tělesná výchova, francouzský jazyk

Mgr. Tomáš Žižka, Ph.D.

zizka@doctrina.cz

Vyučuje: informatika, programování

Školní psycholožka

Mgr. Hana Moosová

moosova@doctrina.cz