ZAMĚSTNANCI

KDO U NÁS UČÍ

PEDAGOGICKÝ SBOR

Naši zaměstnanci jsou skuteční profesionálové, kteří přistupují ke studentům a jejich vzdělání nadstandardně a s respektem. Dbáme na to, aby pěstovali dobré vztahy v rámci celého kolektivu naší školy a vždy vystupovali tak, aby byli studentům dobrým příkladem.

Vedení

Ředitel školy

Mgr. Jiří Jansa

jansa@doctrina.cz

Vyučuje: evoluční biologie, biologie rozšířená, antropologický seminář

Zástupkyně ředitele

Mgr. Daniela Horáková

horakova@doctrina.cz

Vyučuje: chemie, biochemie

Zástupce ředitele pro vzdělávání

Mgr. Zbyněk Plocar

plocar@doctrina.cz

Vyučuje: literatura, literární seminář, debatní klub

Manažer rozvoje

Mgr. Martin Turčík

turcik@doctrina.cz

Vyučuje: informatika

Hospodářka

Renata Andršová

andrsova@doctrina.cz

Stálí zaměstnanci

Mgr. Hana Antonínová Hegerová

antoninova@doctrina.cz

Vyučuje: literatura, češtinářská gramotnost

Mgr. Martina Beníšková

beniskova@doctrina.cz

Vyučuje: tělesná výchova, výchova ke zdraví

Mgr. Petra Beranová

beranova@doctrina.cz
třídní III. ročníku
Vyučuje: německý jazyk, německá konverzace

Mgr. Anna Blechová

blechova@doctrina.cz
třídní I. ročníku
Vyučuje: francouzský jazyk, latina

Mgr. Marek Blecha

blecha@doctrina.cz
třídní oktávy
Vyučuje: anglický jazyk, pokročilá angličtina (FCE), anglický jazyk – reálie

Mgr. Petra Cociňa Mocová

mocova@doctrina.cz

Vyučuje: španělský jazyk

Mgr. Santiago Ivam Cociňa Cociňa

cocina@doctrina.cz

Vyučuje: španělský jazyk, španělská konverzace

Bc. Kateřina Csibová

csibova@doctrina.cz

třídní tercie

Vyučuje: anglický jazyk, pokročilá angličtina (FCE), hudební výchova

koordinátorka charitativních akcí

Ing. arch. Marie Davidová

davidova@doctrina.cz

třídní septimy

Vyučuje: výtvarná výchova, výtvarná estetika

RNDr. Vladimíra Erhartová

erhartova@doctrina.cz

Vyučuje: fyzika, mladí debrujáři, aplikovaná fyzika

Mgr. Dalibor Hanzal

hanzal@doctrina.cz
třídní IV. ročníku
Vyučuje: anglický jazyk

Mgr. Ing. Marcela Hefferová

hefferova@doctrina.cz

Vyučuje: biologie, etologie, laboratorní technika-biologie

Mgr. Marek Janosik-Bielski

janosik@doctrina.cz
Vyučuje: latina

Mgr. Michal Kadeřábek

kaderabek@doctrina.cz
třídní primy
Vyučuje: matematika, zeměpis

Mgr. Jan Kopecký

kopecky@doctrina.cz

Vyučuje: dějepis, historický seminář, tělesná výchova

Mgr. Radka Pašková

paskova@doctrina.cz
třídní kvarty

Vyučuje: český jazyk a komunikace, český jazyk, literatura, rétorika, literární seminář, češtinářská gramotnost

RNDr. Jana Pikousová Doležalová

pikousová@doctrina.cz

Vyučuje: matematika, matematika rozšířená

Mgr. Petra Quirenzová

quirenzova@doctrina.cz

třídní kvinty

Vyučuje: anglický jazyk, právo a politologie, filozofie, ekonomie

Ing. Dana Rosická, Ph.D.

rosicka@doctrina.cz

třídní sekundy

Vyučuje: matematika, informatika, tělesná výchova

Mgr. Stanislava Rygálová

rygalova@doctrina.cz

třídní sexty

výchovná poradkyně

Vyučuje: český jazyk, literatura, hudební výchova

Mgr. Alžběta Sakařová

sakarova@doctrina.cz

Vyučuje: kořeny evropské kultury, literatura, dějepis, historický seminář

Mgr. Kateřina Sassmann

sassmann@doctrina.cz

Vyučuje: literatura, český jazyk a komunikace, občanská výchova, společenskovědní seminář

Mgr. Petra Sas Smejkalová

sas@doctrina.cz

Vyučuje: německý jazyk

Mgr. Petra Stěhulová

stehulova@doctrina.cz

Vyučuje: psychologie

Mgr. Alena Šáfrová

safrova@doctrina.cz

třídní II. ročníku

Vyučuje: fyzika, chemie, materiály a měření, laboratorní technika-chemie

Mgr. Klára Švejdová

svejdova@doctrina.cz

Vyučuje: biologie, chemie, biologie praktická, tělesná výchova

Mgr. Tomáš Žižka, Ph.D.

zizka@doctrina.cz

Vyučuje: informatika, programování

Školní psycholog

Mgr. Oto Dymokurský

dymokursky@doctrina.cz