ZAMĚSTNANCI

KDO U NÁS UČÍ

PEDAGOGICKÝ SBOR

Naši zaměstnanci jsou skuteční profesionálové, kteří přistupují ke studentům a jejich vzdělání nadstandardně a s respektem. Dbáme na to, aby pěstovali dobré vztahy v rámci celého kolektivu naší školy a vždy vystupovali tak, aby byli studentům dobrým příkladem.

Vedení

Ředitelka školy

 

PaedDrJaroslava Šiftová

 

siftova@doctrina.cz

 

Vyučuje: kořeny evropské kultury

Statutární zástupce ředitelky

 

Mgr. Jiří Jansa

 

jansa@doctrina.cz

 

Vyučuje: antropologický seminář, biologie, ekologie, evoluční biologie, etologie

Zástupkyně ředitelky

 

Mgr. Daniela Horáková

 

horakova@doctrina.cz

třídní septimy

 

Vyučuje: matematika, matematika rozšířená, chemie, laboratorní technika-chemie, biochemie

Manažer rozvoje

 

Mgr. Martin Turčík

 

turcik@doctrina.cz

 

Vyučuje: informatika

Tajemnice

 

Martina Šumová

 

sumova@doctrina.cz

Stálí zaměstnanci

Mgr. Hana Antonínová Hegerová

 

antoninova@doctrina.cz

 

Vyučuje: český jazyk, literatura, literární seminář

Mgr. Petra Beranová

 

beranova@doctrina.cz

 

Vyučuje: německý jazyk, německá konverzace

Mgr. Marek Blecha

 

blecha@doctrina.cz

 

Vyučuje: anglický jazyk, pokročilá angličtina (FCE), anglický jazyk – literatura, anglický jazyk – reálie

Mgr. Santiago Ivam Cociňa Cociňa

 

cocina@doctrina.cz

 

Vyučuje: španělský jazyk, španělská konverzace

Bc. Kateřina Csibová

 

csibova@doctrina.cz

třídní kvinty

 

Vyučuje: anglický jazyk, pokročilá angličtina (FCE), hudební výchova

Ing. arch. Marie Davidová

 

davidova@doctrina.cz

třídní kvarty

 

Vyučuje: výtvarná výchova, výtvarný seminář

RNDr. Vladimíra Erhartová

 

erhartova@doctrina.cz

třídní II. ročníku

 

Vyučuje: fyzika, matematika, materiály a měření, mladí debrujáři, aplikovaná fyzika

Mgr. Kamila Jech Koldinská 

 

koldinska@doctrina.cz

 

Vyučuje: anglický jazyk, anglická konverzace, FCE, evropské souvislosti

Mgr. Nikola Kárníková

 

karnikova@doctrina.cz

 

Vyučuje: zeměpis, tělesná výchova

PhDr. Slávka Lukešová

 

lukesova@doctrina.cz

metodička primární prevence, koordinátorka charitativních akcí

 

Vyučuje: latina, psychologie

Mgr. Jana Martínková

 

martinkova@doctrina.cz

 

Vyučuje: biologie, etologie, fauna a flóra ČR

Mgr. Michal Makovíny

 

makoviny@doctrina.cz

 

 

Vyučuje: Zeměpis, Geologie, Tělesná výchova

Mgr. Kateřina Müllerová

 

mullerova@doctrina.cz

 

Vyučuje: fyzika, chemie, laboratorní technika-chemie, biologie, materiály a měření

Mgr. Radka Pašková

 

paskova@doctrina.cz

třídní primy

 

Vyučuje: český jazyk a komunikace, český jazyk, literatura, rétorika

RNDr. Jana Pikousová Doležalová

 

pikousova@doctrina.cz

třídní sexty

 

Vyučuje: matematika, matematika rozšířená

Mgr. Petra Quirenzová

 

quirenzova@doctrina.cz

třídní sekundy

 

Vyučuje: anglický jazyk, právo a politologie, filozofie, občanská výchova, ekonomie, praktická ekonomie

Ing. Dana Rosická, Ph.D.

 

rosicka@doctrina.cz

 

 

Vyučuje: matematika, matematika rozšířená, informatika, digitální technika

Mgr. Stanislava Rygálová

 

rygalova@doctrina.cz

třídní tercie

výchovná poradkyně

 

Vyučuje: český jazyk a komunikace, čtenářská gramotnost, literatura, hudební výchova, pěvecký sbor

Mgr. Petra Sas Smejkalová

 

smejkalova@doctrina.cz

 

 

Vyučuje: německý jazyk, německá konverzace

Mgr. Kristýna Srovnalová

 

srovnalova@doctrina.cz

 

 

Vyučuje: anglický jazyk, ruský jazyk

Mgr. Petra Stěhulová

 

stehulova@doctrina.cz

 

 

Vyučuje: český jazyk, literatura, čtenářská gramotnost, občanská výchova, právo a politologie, psychologie, dějepis, výchova ke zdraví

Mgr. Radomír Stupka

 

stupka@doctrina.cz

třídní I. ročníku

 

Vyučuje: dějepis, historický seminář, společenskovědní seminář

Mgr. Jan Vocel

 

vocel@doctrina.cz

 

 

Vyučuje: tělesná výchova, francouzský jazyk

Mgr. Anna Zelenková

 

zelenkova@doctrina.cz

třídní oktávy

 

Vyučuje: francouzský jazyk, latina

Mgr. Tomáš Žižka, Ph.D.

 

zizka@doctrina.cz

 

Vyučuje: informatika, programování

Školní psycholožka

Mgr. Hana Moosová

 

moosova@doctrina.cz