ZAMĚSTNANCI

KDO U NÁS UČÍ

PEDAGOGICKÝ SBOR

Naši zaměstnanci jsou skuteční profesionálové, kteří přistupují ke studentům a jejich vzdělání nadstandardně a s respektem. Dbáme na to, aby pěstovali dobré vztahy v rámci celého kolektivu naší školy a vždy vystupovali tak, aby byli studentům dobrým příkladem.

Vedení

Ředitel školy

Mgr. Jiří Jansa

jansa@doctrina.cz

Vyučuje: biologie, ekologie

Zástupkyně ředitele

PaedDrJaroslava Šiftová

siftova@doctrina.cz

Vyučuje: kořeny evropské kultury, dějepis

Statutární zástupkyně ředitele

Mgr. Daniela Horáková

horakova@doctrina.cz

třídní oktávy

Vyučuje: matematika, matematika rozšířená, chemie, biochemie

Manažer rozvoje

Mgr. Martin Turčík

turcik@doctrina.cz

Vyučuje: informatika

Tajemnice

Martina Šumová

sumova@doctrina.cz

Stálí zaměstnanci

Mgr. Hana Antonínová Hegerová

antoninova@doctrina.cz

Vyučuje: český jazyk, literatura, literární seminář

Mgr. Petra Beranová

beranova@doctrina.cz
třídní I. ročníku
Vyučuje: německý jazyk, ruský jazyk

Mgr. Marek Blecha

blecha@doctrina.cz

Vyučuje: anglický jazyk, pokročilá angličtina (FCE), anglický jazyk – literatura, anglický jazyk – reálie

Mgr. Santiago Ivam Cociňa Cociňa

cocina@doctrina.cz

Vyučuje: španělský jazyk

Bc. Kateřina Csibová

csibova@doctrina.cz

třídní primy

Vyučuje: anglický jazyk, hudební výchova, koordinátorka charitativních akcí

Ing. arch. Marie Davidová

davidova@doctrina.cz

třídní kvinty

Vyučuje: výtvarná výchova, výtvarný seminář

RNDr. Vladimíra Erhartová

erhartova@doctrina.cz

třídní III. ročníku

Vyučuje: fyzika, matematika, mladí debrujáři, aplikovaná fyzika

Mgr. Ing. Marcela Hefferová

hefferova@doctrina.cz

 

Vyučuje: biologie, etologie

Bc. Lukáš Chamer

chamer@doctrina.cz

 

Vyučuje: tělesná výchova, anglický jazyk

Mgr. Kamila Jech Koldinská 

koldinska@doctrina.cz

Vyučuje: anglický jazyk, pokročilá angličtina (FCE), evropské souvislosti

Mgr. Nikola Kárníková

karnikova@doctrina.cz
třídní sexty
Vyučuje: zeměpis, tělesná výchova, výchova ke zdraví, metodička primární prevence

Bc. Taťána Marešová

maresova@doctrina.cz

Vyučuje: Anglický jazyk

Mgr. Michal Makovíny

makoviny@doctrina.cz

Vyučuje: zeměpis, geologie, tělesná výchova

Mgr. Kateřina Müllerová

mullerova@doctrina.cz

Vyučuje: fyzika, chemie, laboratorní technika-biologie, biologie, materiály a měření

Mgr. Radka Pašková

paskova@doctrina.cz

třídní sekundy

Vyučuje: český jazyk a komunikace, český jazyk, literatura, rétorika

RNDr. Jana Pikousová Doležalová

pikousova@doctrina.cz

třídní septimy

Vyučuje: matematika, matematika rozšířená

Mgr. Petra Quirenzová

quirenzova@doctrina.cz

třídní tercie

Vyučuje: anglický jazyk, právo a politologie, filozofie, občanská výchova, ekonomie, praktická ekonomie

Ing. Dana Rosická, Ph.D.

rosicka@doctrina.cz

Vyučuje: matematika, matematika rozšířená, informatika, digitální technika

Mgr. Stanislava Rygálová

rygalova@doctrina.cz

třídní kvarty

výchovná poradkyně

Vyučuje: český jazyk a komunikace, čtenářská gramotnost, literatura, hudební výchova

Mgr. Petra Sas Smejkalová

smejkalova@doctrina.cz

Vyučuje: německý jazyk, dějepis

Mgr. Petra Stěhulová

stehulova@doctrina.cz

Vyučuje: český jazyk, literatura, čtenářská gramotnost, občanská výchova, psychologie

Mgr. Radomír Stupka

stupka@doctrina.cz

třídní II. ročníku

Vyučuje: dějepis, historický seminář, společenskovědní seminář

Mgr. Alena Šáfrová

safrova@doctrina.cz

Vyučuje: fyzika, chemie, materiály a měření, laboratorní technika

Maîtrise Veronika Tůmová

tumova@doctrina.cz

Vyučuje: francouzský jazyk, německý jazyk, německá konverzace

Bc. Vanda Zaplatílková Hutařová, DiS.

zaplatikova@doctrina.cz

Vyučuje: Stopa, dramatická výchova

Mgr. Tomáš Žižka, Ph.D.

zizka@doctrina.cz

Vyučuje: informatika, programování

Školní psycholožka

Mgr. Hana Moosová

moosova@doctrina.cz