Informace k maturitě

Témata k profilové části maturitní zkoušky pro rok 2023/2024:

Harmonogram maturitních zkoušek 2024

Zobrazit

Katalogy požadavků
(Český j., Matematika, Cizí j.)

Zobrazit

Maturitní zkouška
2024

Zobrazit

Maturitní vyhláška

Zobrazit

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Stáhnout

Seznam standardizovaných zkoušek 2024

Stáhnout

Hodnocení profilové části

BUDE DOPLNĚNO

Rozhodnutí ředitele o nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Stáhnout

Zkušební maturitní komise

IV. ročník - ZOBRAZITOktáva - ZOBRAZIT

Kritéria hodnocení zkoušek SČ MZ 2024

BUDE DOPLNĚNO

Hodnocení písemné maturitní práce v profilové části MZ 2024

ZOBRAZIT

Rozpis obhajob maturitních prací – oktáva 

BUDE DOPLNĚNO

Rozpis ústních zkoušek – oktáva 

BUDE DOPLNĚNO

Rozpis obhajob maturitních prací – IV. ročník 

BUDE DOPLNĚNO

Rozpis ústních zkoušek – IV. ročník

BUDE DOPLNĚNO

Seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky

Zobrazit

Matematika rozšiřující

Zobrazit

Maturitní práce

Šablona

Zadání maturitní práce

Zobrazit