Klub absolventů Podještědského gymnázia (KAPG)

Klub absolventů je spolek sdružující podle pravidel určených STANOVAMI všechny absolventy, kteří studia na PG řádně ukončili v oktávě.

Klub vznikl v roce 2000 s cílem podporovat Podještědské gymnázium v jeho činnosti a spolupracovat v tomto duchu s absolventy, kteří chtějí vyjádřit konkrétními činy svůj vztah k bývalé alma mater. Klub také sloužím absolventům samým jako zprostředkovatel jejich setkávání napříč ročníky.

Webové stránky Klubu absolventů Podještědského gymnázia

FB stránky Klubu absolventů Podještědského gymnázia

 

Vedení KAPG

Předsedkyně – Bc. Štěpánka Volfová (roz. Rygálová), abs. 2008

Pokladník – Ing. Petra Filingerová, abs. 2008

 Kontakty:       petra.filingerova@gmail.com

                    stepankavolfova01@gmail.com

mail KAPG: kapglbc@gmail.com

tel. 721 142 965

číslo účtu: 8553834001/5500

 

Nedávné akce  KAPG:

  • Fotokoutek KAPG při  Vánočnění, prosinec 2014, prosinec 2015
  • Maturitní ples  PG  FLOWER POWER, únor 2015 (KAPG přispívá maturantům částkou 5.000 Kč)
  • Slavnost Pegylie  –  Absolventské stipendium KAPG,  stipendia spravovaná klubem: Společenskovědní J.Kittnera a Badatelské T.+Z. Cvrčkových  a čestní členové  2015, 2016
  • Sbírka pro dobrou věc, březen 2015 (zeměpisné atlasy ČR a svět), březen 2016 (volejbalové míče a síť)
  • 13. výroční večeře KAPG (valné shromáždění KAPG v prostoru KinoKávy v prostoru bývalého kina Varšava)
  • Pohádkový les 2016 – akce pro rodiny absolventů