PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent DPG

  • Je vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují zvládat nové úkoly a dosahovat akademických, profesních a osobních úspěchů.
  • Je zdravě sebevědomý a je schopen nést odpovědnost za důsledky svého jednání.
  • Je připraven ke studiu na předních českých i zahraničních univerzitách s vědomím nutnosti celoživotního vzdělávání.
  • Není manipulovatelný, rozhoduje se informovaně a je schopen a připraven podílet se na životě svobodné a demokratické společnosti.
  • Je schopen logicky myslet, kriticky vyhodnocovat informace a efektivně komunikovat
  • Pro své další studium a ve svém profesním i osobním životě aktivně využívá dva světové jazyky.

 

 

Mgr. Jiří Jansa

ředitel školy

Doctrina – Podještědské gymnázium Liberec