Školská rada

Školská rada byla ustanovena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 4. 11. 2021.

Členové školské rady

Jiří Zeronik – zástupce zřizovatele, zeronik@doctrina.cz

Ing. Erika Gúčiková – zástupce ZZ nezletilých a zletilých žáků

Mgr. Petra Quirenzová – zástupce pedagogů, quirenzova@doctrina.cz

Volební řád Školské rady

Stáhnout