Doctrina – čtyřleté a osmileté
gymnázium

Pomáháme studentům objevit jejich talent a rozvíjet ho.

Nabízíme nejširší nabídku volitelných předmětů, rodinnou atmosféru a individuální přístup soukromého gymnázia.

Kontaktujte nás

Čím jsme výjimeční

mozek_png
OSOBNÍ ROZVRH

Neškatulkujeme. Sami si zvolíte předměty, které chcete studovat. Každý si během studia vybere více jak 20 předmětů dle svého zaměření.

lidi
MALÉ SKUPINY

Volitelné předměty vyučujeme již od pěti studentů. Individuální přístup ve výuce je základním kamenem našeho vzdělávacího programu.

desky_png
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Slovní hodnocení ze všech předmětů 3x ročně. Místo standardního známkování používáme přesnější 11tistupňové hodnocení.

přijímačky 2018

Vyzkoušejte si stejný typ testu jaký bude u přijímaček. Bez stresu.

Přijímačky nanečisto

Vše o přijímacím řízení na čtyřleté gymnázium.

čtyřleté studium

Vše o přijímacím řízení na osmiletém gymnázium.

osmileté studium

Jak nás vidí absolventi

Jak hodnotí gymnázium ti, kteří prošli jejím studiem?

Leonita Kruezi
studentka University of the West of England, Bristol

Podještědské gymnázium mě díky individuálnímu přístupu profesorů naučilo nejen vyzdvihnout moje silné stránky, ale také pracovat na těch slabších. Do Anglie jsem tak v 19ti letech odletěla se skvělou jazykovou vybaveností, připravená a natěšená na nové výzvy, které studium v zahraničí obnáší.

Ing. Jana Kittnerová
studentka doktorského studia ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Podještědské gymnázium mi kromě rozsáhlého všeobecného vzdělání poskytlo i něco navíc, ať už je to schopnost vystupovat před lidmi bez trémy díky divadelnímu souboru nebo dovednost napsat a obhájit odbornou práci, což je na vysoké škole velkou výhodou.

Václav Dlask
Student dirigování na Akademii múzických umění v Praze

Tato škola vždy kladla důraz na individuální přístup ke studentům, celou dobu mě podporovala v mých aktivitách a dirigovala tím správným směrem.

Jdeme za hranice běžné výuky

Příprava na život

Vedeme studenty k samostatnému uvažování. Neučí se fakta nazpaměť, přicházejí na ně sami v širším kontextu. Tento přístup využijí nejen na akademické půdě, ale i v životě.

Bohatý výběr

Řada rozšiřujících programů, mezinárodní výměnné pobyty, odborné exkurze, sportovní, společenské i ekologické akce a charitativní činnost. I to je Doctrina.

Moderní škola

Držíme tempo s dobou. Studenti se mohou připravit k mezinárodním Cambridge zkouškám z angličtiny, které probíhají přímo ve škole. Mohou si vyzkoušet práci s 3D tiskárnou nebo hrát ve studentském divadelním souboru.

S námi víte, za co platíte

Za 3 500 Kč měsíčně (35 000 Kč ročně) dostanou studenti nejen kvalitní vzdělání, ale mnohem víc.

Některé věci mají cenovku

 • Malé skupiny nejen ve výuce cizích jazyků (angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a latiny) zaručují efektivitu jejich učení.
 • Neomezená možnost individuálních konzultací s profesory.
 • Rodilí mluvčí ve výuce AJ.
 • Součástí výuky je příprava na zkoušky Cambridge probíhající přímo ve škole.
 • Mezinárodní program osobnostního rozvoje Cena vévody z Edinburgu.
 • Nejširší výběr volitelných předmětů s výukou od 5 studentů.

Jiné nevyčíslitelnou hodnotu

 • Hledáním silných stránek každého studenta posilujeme jeho důvěru v sebe.
 • Bezpečí, slušnost a respekt jsou hodnoty, které stavíme vysoko nad školné. Ti, kteří je nedodržují, školu opouštějí.
 • Příprava na vysokoškolské studium formou odborných projektů, které musí studenti obhájit před odborníky z oboru.
 • Studenty vnímáme jako partnery, vedeme je k zodpovědnosti za jejich studium.

A to není vše

 • Přizpůsobujeme studijní plán například úspěšným sportovcům.
 • Pomůžeme zajistit hladký přechod na zahraniční studijní pobyt a zpět.
 • Nabízíme individuální konzultace bez omezení.

Kontaktujte nás

  Domluvte si soukromou prohlídku školy, nebo den na zkoušku pro svého potomka.

Doctrina pohledem ředitelky

Na našem gymnáziu je všestranné a kvalitní středoškolské vzdělávání úzce provázáno s uctíváním etických hodnot vyspělé společnosti. V bezpečném, komunikačně otevřeném prostředí připravujeme studenty pro život, ne jen pro kariérní růst. Důraz klademe na partnerský přístup, na respektování specifik jedince, na rozvoj silných stránek každé osobnosti. 

 

– Jaroslava Šiftová, ředitelka gymnázia
485 123 556 (Po-Pá, 8-15.30h)      siftova@doctrina.cz

Co se u nás děje

Jaké akce jsme pro studenty přichystali? Kde jsme byli a co jsme tam dělali? Sledujte aktuální dění na gymnáziu.

Zobrazit všechny zprávy

Jsme hrdí držitelé certifikátů

Podporujeme

logoset_logo-cdpr1
tuzkalogo
Zivot-detem-srdce-zlute_svisle3D-sRGB