Formuláře

Žádost o jednodenní/vícedenní uvolnění z výuky

Žádost o uvolnění z jednoho dne výuky odevzdejte třídnímu profesorovi, žádost o uvolnění na více dní odevzdejte řediteli školy. V případě uvolnění kvůli sportovním, uměleckým a dalším aktivitám přiložte k žádosti vyjádření pořádající organizace.

Žádost o dlouhodobé uvolnění z vyučovacích hodin / výuky z důvodu pravidelné mimoškolní aktivity / ze zdravotních důvodů

Vyplněnou žádost o dlouhodobé uvolnění z vyučovacích hodin či výuky z důvodu pravidelné mimoškolní aktivity odevzdejte řediteli školy.

Žádost o přestup na Doctrina – Podještědské gymnázium v Liberci

Formulář žádosti vytiskněte, vyplňte požadované údaje a podepsaný odevzdejte, ev. zašlete na ředitelství školy.

Žádanka o uvolnění z vyučovací hodiny

Formulář žádosti vytiskněte, vyplňte požadované údaje a podepsaný odevzdejte třídní profesorce/třídnímu profesorovi nebo jejich zástupci nejpozději v den uvolnění do 10.00. V případě nepřítomnosti TP (ZTP) odevzdejte žádanku řediteli školy.

Potvrzení o studiu – osmileté studium

Formulář žádosti vytiskněte, vyplňte požadované údaje a odevzdejte k ověření v kanceláři školy.

Potvrzení o studiu – čtyřleté studium

Formulář žádosti vytiskněte, vyplňte požadované údaje a odevzdejte k ověření v kanceláři školy.

Žádost o poskytnutí informací