„Hledáme talent, ne chyby“

MISE ŠKOLY

 

Doctrina – Podještědské gymnázium je všeobecně zaměřená škola s velkou nabídkou volitelných předmětů ve vyšších ročnících, což napomáhá vyhledávání a rozvoji talentu každého studenta. Výuka směřuje především k přípravě studentů pro další vysokoškolské a celoživotní studium, proto zachovává všechny rysy všeobecného vzdělávání a zároveň dává prostor hlubšímu studiu jednotlivých oborů podle zájmu studenta. Škola podporuje odbornou přípravu také spoluprací s vysokými školami.

 

Celková koncepce učebního plánu klade důraz na kvalitu výuky, na rozvoj samostatného a tvůrčího myšlení studentů, schopnost jasně a přesvědčivě formulovat svůj názor, na osobnostní vývoj jedince a pěstování talentu. Zároveň jsou v životě školy respektovány její tradice a hodnoty demokratické společnosti.

 

Základem úspěšné práce jsou motivovaní a profesně se rozvíjející učitelé, vzájemný vstřícný, respektující a partnerský přístup. Jejím výsledkem pak úspěšní absolventi.

 

Mgr. Jiří Jansa

ředitel školy
Doctrina – Podještědské gymnázium Liberec