STUDENTSKÝ PARLAMENT

Kdo jsme

Jsme studenti, jejichž snahou je zprostředkovat komunikaci vedení a studentů.
Jednotliví zástupci jsou každý rok voleni svými spolužáky a parlament si volí svého předsedu a místopředsedy.

 

Jak to funguje

Hlavní funkcí parlamentu je snaha fungovat jako prostředník mezi studenty
a profesory nebo vedením školy při řešení různých problémů. Zástupci jednotlivých tříd průběžně získávají zpětnou vazbu od spolužáků a na základě ní pak předkládají připomínky celému parlamentu. Na pravidelných jednáních zástupci parlamentu navrhují a projednávají možnosti různých vzdělávacích projektů nad rámec běžné výuky.

 

Studentský parlament má své stanovy, kterými se řídí.

 

Kdy se na parlament obrátit

Nevíte, kdy byste studentský parlament využili? Můžete se na něj obrátit, pokud

  • vás něco trápí, ať už se to týká školního či osobního života,
  • máte připomínku k výuce
  • se vám ve škole něco nelíbí a chcete to změnit,
  • potřebujete s něčím pomoc,
  • potřebujete vysvětlit, jak něco na škole funguje.

 

Na koho se obrátit a jak

Pokud máte problém týkající se specifického tématu nebo jakýkoliv jiný podnět, oslovte jakéhokoliv zástupce nebo napište na linda.steinerova@doctrina.cz a předsedkyně SP vám odepíše. Obrátit se na nás mohou i rodiče našich studentů.