Memoriál Zuzany Krejčové

Doctrina – Podještědské gymnázium v Liberci 

pořádá

pro gymnázia a střední školy v Libereckém kraji běžecké štafetové závody

 

18. ročník 

Memoriálu Zuzany Krejčové

na památku atletky a studentky Podještědského gymnázia v Liberci, která zemřela 2.května 2000 po těžkém zranění na atletických závodech v Turnově

 

Termín:              pátek 27. dubna 2018 od 10.00 hod.

Místo:                Městský atletický stadion v Liberci

Prezence:         od 9.30 hod.

 

PROPOZICE:

Účastnit se mohou studenti denního studia gymnázií, středních škol a víceletých gymnázií Libereckého kraje. Přihlášky se přijímají do 20. dubna 2018 na adrese školy, e-mailem: blecha@doctrina.cz, nebo telefonicky na čísle 485 123 573.

 

Hlavním závodem je štafeta 2 x 800 m, kde každou školu reprezentuje jeden chlapec na prvním úseku a jedna dívka na úseku druhém. Další závody jsou uvedeny v časovém rozpisu programu. Start všech závodů je hromadný.

 

Časový program:

9.20 – 9.50     Prezence

10.00   Oficiální zahájení – nástup zúčastněných družstev

4 x 400 m, štafeta pro studenty primy víceletých gymnázií (2 chlapci + 2 dívky)

4 x 400 m, štafeta pro studenty sekundy víceletých gymnázií (2 chlapci + 2 dívky)

4 x 400 m, štafeta pro studenty tercie víceletých gymnázií (2 chlapci + 2 dívky)

4 x 400 m, štafeta pro studenty kvarty víceletých gymnázií (2 chlapci + 2 dívky)

10.45   Vyhlášení vítězů v kategorii nižších tříd víceletých gymnázií

10.55    4 x 400 m, štafeta pro studenty 1. – 4. roč. a kvinty – oktávy střed. škol (4 chlapci)

4 x 400 m, štafeta pro studentky 1. – 4. roč. a kvinty – oktávy střed. škol (4 dívky)

11.15   hlavní závod – Memoriál Zuzany Krejčové – štafeta 2 x 800 m

11.30   vyhlášení vítězů druhé části závodů

 

Vítězná štafeta hlavního závodu získá diplomy, ceny a putovní pohár Memoriálu Z. Krejčové.

Vítězná družstva získají diplomy a ceny. Vítězná škola s nejvyšším počtem bodů získá pohár (bodování každého závodu 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1).

 

Školy startují na vlastní náklady.

 

Mgr. Marek Blecha,                                                                                 PaedDr. Jaroslava Šiftová,

hl. organizátor Memoriálu Z. Krejčové                                                 ředitelka školy

17. ročník Memoriálu Zuzany Krejčové

čtvrtek 27. 4. 2017 – Městský atletický stadion v Liberci

 

Běžeckých závodů se zúčastnilo sedm víceletých gymnázií a tři střední a střední odborné školy z Libereckého kraje. V soutěži škol trofej získalo družstvo Gymnázia Jilemnice a štafeta Gymnázia Jilemnice si rovněž odvezla putovní pohár za vítězství v hlavním závodě. Všem sportovcům, pedagogům a organizátorům, kteří se podíleli na úspěchu letošního ročníku děkujeme a těšíme se na shledanou příští rok.

Výsledky 17. ročníku naleznete zde.

 

Zuzana Krejčová

Čas neúprosně běží, a tak žádný ze současných studentek a studentů si na milou a veselou Zuzanu již nemůže pamatovat.

Ať tedy každý, kdo nechce za názvem memoriálu vidět pouze prázdné jméno, ale skutečného mladého člověka, klikne na výřez školní fotografie kvinty z roku 1999 – poslední školní fotografie Zuzany Krejčové.

Mgr. Dagmar Cvrčková