ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STUDENT

ŠVP STUDENT

Školní vzdělávací program STUDENT je základní dokument vymezující obsah a formu výuky a dalších aktivit spojených se studiem na Doctrina – Podještědském gymnáziu. Aktuální verze ŠVP pro školní rok 2019/2020 je také k dispozici v tištěné verzi v ředitelně školy.

Oddíl E – vyšší stupeň osmiletého gymnázia (8G)

III. Francouzský jazyk

1C-francouzský jazyk

2C-franc.konverzace

IX. Zeměpis, geologie

1B-zeměpis

2B-geologie

XII. Chemie

1B-chemie

3B-biochemie

XIII. Informatika

1B-informatika

3B-programování