HODNOTY ŠKOLY

 NAŠE HODNOTY

 

Otevřená komunikace

Vytváříme příležitosti pro společné poznávání a sdílení. Vzájemně si nasloucháme a hovoříme spolu věcně, upřímně a s úctou.

 

Respekt k různosti

U každého člověka vnímáme jeho jedinečnost a uznáváme jeho právo tuto jedinečnost rozvíjet.

 

Vzdělávání a vzdělanost

Vzdělávání je pro nás cestou k rozvíjení hodnot a získávání znalostí a dovedností. Díky tomuto přístupu vedeme studenty k naplňování životních cílů a úspěšnosti.

 

Odpovědnost a důvěra

Vzájemná důvěra je klíčem otevírajícím prostor, v němž každý přijímá odpovědnost za své životní cíle a za své jednání. Díky takové důvěře se můžeme spoléhat jeden na druhého.

 

Hrdost na školu

Společně tvoříme soudržnou komunitu, jež je oprávněně sebevědomá a váží si toho, jak spolupracujeme i co jsme dokázali.
Mgr. Jiří Jansa

ředitel školy

Doctrina – Podještědské gymnázium Liberec