UMĚLÁ INTELIGENCE VE VÝUCE NA DPG

Jak to vidíme my

Nástroje využívající AI se stávají běžně dostupnými a jsou stále více využívány i v akademické sféře. Rozvoj a využívání nástrojů AI vnímáme v první řadě jako výzvu a příležitost, nikoli jen jako hrozbu či riziko. Cílem obou dokumentů je představit základní stanovisko DPG k problematice využívání umělé inteligence ve středoškolském vzdělávání.