Erasmus+

School building for better everyday school life 

 

S hrdostí oznamujeme, že naši studenti ve věku 16 – 18 let budou mít ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021 možnost spolupracovat se studenty z Polska, Itálie, Portugalska a Finska na návrhu ideální školy budoucnosti v projektu Erasmus+. V rámci projektu studenti sestaví vlastní meteostanici a stanici na monitoring vnitřního prostředí, určí mikrobiální klima školy, vytvoří virtuální model školy, budou porovnávat školní třídy v jednotlivých zemích, zkoumat historické příčiny rozdílů, zamýšlet se nad ekologicky a ekonomicky vhodnými úpravami škol vzhledem ke klimatickým změnám. Jednotlivá témata budou diskutovat na společných týdenních setkáních v participujících školách. Těšíme se na zajímavou práci a podnětná setkání.

Výběr týmu na první setkání projektu Erasmus+

Milí studenti, čtyřčlenný tým pro první pracovní setkání projektu School building for better everyday school life ve finském Huittinenu v prosinci 2019 bude vybrán na základě Vašich prací na tato témata:
  1. Vytvořte, co nejnápaditější prezentaci o naší škole v angličtině – bude hodnocen obsah i forma.
  2. Sepište referát ve dvou verzích, české i anglické (k anglické verzi připojte slovníček odborných pojmů), o mikroklimatu školy. Připojte návrhy charakteristik, které bychom mohli zkoumat a porovnávat s ostatními školami.
  3. Sepište referát ve dvou verzích, české i anglické (k anglické verzi připojte slovníček odborných pojmů), o návrhu způsobu měření a zaznamenávání teploty, atmosférického tlaku, vlhkosti a množství CO2 ve škole (kde, jak často) tak, aby hodnoty mohli být porovnávány s ostatními participujícími školami.
  4. Sepište referát ve dvou verzích, české i anglické (k anglické verzi připojte slovníček odborných pojmů), o změnách klimatu v Liberci a návrhu, jak se s nimi vypořádat v naší škole.
Můžete vypracovat práce na jedno, či více témat. Vybráni budou autoři nejlepších prací.
Termín odevzdání RNDr. Vladimíře Erhartové je 30. 9. 2019.
Cestovní i pobytové výdaje budou vybraným účastníkům hrazeny z projektu.
Přejeme hodně nadšení a inspirace!