Erasmus+

School building for better everyday school life 

 

S hrdostí oznamujeme, že naši studenti ve věku 16 – 18 let budou mít ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021 možnost spolupracovat se studenty z Polska, Itálie, Portugalska a Finska na návrhu ideální školy budoucnosti v projektu Erasmus+. V rámci projektu studenti sestaví vlastní meteostanici a stanici na monitoring vnitřního prostředí, určí mikrobiální klima školy, vytvoří virtuální model školy, budou porovnávat školní třídy v jednotlivých zemích, zkoumat historické příčiny rozdílů, zamýšlet se nad ekologicky a ekonomicky vhodnými úpravami škol vzhledem ke klimatickým změnám. Jednotlivá témata budou diskutovat na společných týdenních setkáních v participujících školách. Těšíme se na zajímavou práci a podnětná setkání.

Výběr týmu na první setkání projektu Erasmus+

Milí studenti, čtyřčlenný tým pro první pracovní setkání projektu School building for better everyday school life ve finském Huittinenu v prosinci 2019 bude vybrán na základě Vašich prací na tato témata:

 

 1. Vytvořte, co nejnápaditější prezentaci o naší škole v angličtině – bude hodnocen obsah i forma.
 2. Sepište referát ve dvou verzích, české i anglické (k anglické verzi připojte slovníček odborných pojmů), o mikroklimatu školy. Připojte návrhy charakteristik, které bychom mohli zkoumat a porovnávat s ostatními školami.
 3. Sepište referát ve dvou verzích, české i anglické (k anglické verzi připojte slovníček odborných pojmů), o návrhu způsobu měření a zaznamenávání teploty, atmosférického tlaku, vlhkosti a množství CO2 ve škole (kde, jak často) tak, aby hodnoty mohli být porovnávány s ostatními participujícími školami.
 4. Sepište referát ve dvou verzích, české i anglické (k anglické verzi připojte slovníček odborných pojmů), o změnách klimatu v Liberci a návrhu, jak se s nimi vypořádat v naší škole.
Můžete vypracovat práce na jedno, či více témat. Vybráni budou autoři nejlepších prací.
Termín odevzdání RNDr. Vladimíře Erhartové je 30. 9. 2019.
Cestovní i pobytové výdaje budou vybraným účastníkům hrazeny z projektu.
Přejeme hodně nadšení a inspirace!

Výběr týmu na druhé setkání projektu Erasmus+

Čtyřčlenný tým pro pracovní setkání projektu School building for better everyday school life v polské Poznani na podzim 2020 bude vybrán na základě Vašich prací na následující témata a přiloženého motivačního dopisu:

 

 1. Vytvořte, co nejnápaditější videoprezentaci (5 – 10 minut) o naší škole v angličtině – bude hodnocen obsah i forma.
 2. Sepište referát ve dvou verzích, české i anglické (k anglické verzi připojte slovníček odborných pojmů), o historickém vývoji školních učeben v českých zemích. Zaměřte se i na velikost tříd a vybavení učeben. Uveďte zdroje, které jste k referátu využili.
 3. Sepište referát ve dvou verzích, české i anglické (k anglické verzi připojte slovníček odborných pojmů), o historickém vývoji odborných školních učeben v českých zemích. Uveďte zdroje, které jste k referátu využili.
 4. Sepište referát ve dvou verzích, české i anglické (k anglické verzi připojte slovníček odborných pojmů), o historickém vývoji školních budov v českých zemích. Uveďte zdroje, které jste k referátu využili.

 

Výběr týmu na třetí setkání projektu Erasmus+

Čtyřčlenný tým pro pracovní setkání projektu School building for better everyday school life v portugalském Olhãu v lednu 2021bude vybrán na základě Vašich prací na následující témata a přiloženého motivačního dopisu:

 

 1. Sepište esej ve dvou verzích, české i anglické, na téma, co přispívá k tomu, abyste se dobře cítili ve škole.
 2. Sepište esej ve dvou verzích, české i anglické, na téma, jak zdravě trávit přestávky a jak k tomu vybavení školy může napomoci.
 3. Sepište referát ve dvou verzích, české i anglické (k anglické verzi připojte slovníček odborných pojmů), o závazných hygienických normách pro školní prostředí v České republice. Uveďte zdroje, které jste k referátu využili.
 4. Sepište referát ve dvou verzích, české i anglické (k anglické verzi připojte slovníček odborných pojmů), o změnách klimatu v českých zemích. Uveďte zdroje, které jste k referátu využili.

 

Výběr týmu na čtvrté setkání projektu Erasmus+

Čtyřčlenný tým pro pracovní setkání projektu School building for better everyday school life v italském Fanu na jaře 2021 bude vybrán na základě Vašich prací na následující témata a přiloženého motivačního dopisu:

 

 1. Sepište esej ve dvou verzích, české i anglické, na téma, jak cenově přijatelnými úpravami udržovat příjemné klima školy za probíhajících změn klimatu.
 2. Vytvořte 3D model naší školy, doprovoďte ho dokumentací a anglickým popisem.
 3. Vytvořte 3D model 1. patra naší školy, doprovoďte ho dokumentací a anglickým popisem.
 4. Vytvořte virtuální model 1. patra naší školy, doprovoďte ho dokumentací a anglickým popisem.

 

Můžete vypracovat práce na jedno, či více témat. Při práci je doporučeno využít konzultací. Vybráni budou autoři nejlepších prací. Výjezdů se mohou účastnit studenti, kterým bude v době výjezdu alespoň 16 let. Výběr do týmu předpokládá souhlas s aktivní prací na projektu po dobu školních let 2019/2020 a 2020/2021 a ubytováním partnera v době schůzky projektu v Liberci na jaře 2020.

 

Termín odevzdání RNDr. Vladimíře Erhartové je 14. 11. 2019.
Cestovní i pobytové výdaje budou vybraným účastníkům hrazeny z projektu.

Přejeme hodně nadšení a inspirace!