ŠKOLNÉ

PROČ PLATIT ŠKOLNÉ?

STUDENTI POZNAJÍ ROZDÍL

Na soukromém gymnáziu vaše děti dostanou mnohem větší prostor projevit svou osobnost a nalézt svůj skutečný potenciál. Pohybují se v kolektivu motivovaných spolužáků a profesionálního učitelského sboru, který je vždy připraven vyhovět jejich individuálním potřebám. Díky vyváženým kapacitám tříd navíc vládne po celé škole rodinná atmosféra, ve které se všichni dobře znají a udržují přátelské vztahy.

Rozdíl však nepoznají jen studenti, ale především také rodiče. Ti se mohou aktivně zapojovat do chodu školy.

JAKÁ JE VÝŠE ŠKOLNÉHO?

Výše školného pro studenty zahajující docházku ve školním roce 2024/25 je stanovena na 5 400 Kč 4letý a 5 900 Kč 8letý obor za jeden měsíc, přičemž celý školní rok čítá 10 měsíců.

JAK SE ŠKOLNÉ PLATÍ?

 1. Školné lze platit v pravidelných 10 měsíčních splátkách, a to vždy nejpozději k 15. dni daného kalendářního měsíce, za který školné přísluší.
 1. Školné lze také platit ve dvou splátkách, a to první splátka nejpozději do 15.7., druhá splátka nejpozději do 30. 11.
 1. Třetí možností je zaplatit školné rovnou za celý rok a to nejpozději do 15.7.

CO VŠECHNO JE VE ŠKOLNÉM ZAHRNUTO?

 • Základní výuka v nadstandardním režimu (projektová výuka, skupinová práce, propojení jednotlivých předmětů, myšlenkové mapy, členění výuky dle potřeb studentů, střídání činnosti během vyučovací jednotky, aktivizace studentů, respektování psychomotorického tempa studentů)
 • Maximálně 26 studentů ve třídě
 • Školní psycholog dostupný na individuální konzultace i společné celotřídní aktivity
 • Individuální péče pro nadané studenty s možností individuálního plánu v předmětu
 • Výuka angličtiny, němčiny a španělštiny s účastí rodilého mluvčího
 • Souborné zkoušky – výuka v souvislostech ověřuje znalosti širších celcích a připravuje studenty na přední české i světové univerzity
 • Používání moderních metod výuky (kooperativní a projektové vyučování), rozvoj logického myšlení, rozvoj kooperace s ostatními studenty, práce ve skupině
 • Metody rozvíjející mentální vývoj stejně tak jako jeho charakter
 • Rozvoj návyků pro úspěšnou budoucnost studentů, možnost emočního rozvoje, posilování sebeúcty u studentů
 • Důraz na rozvoj všestranně harmonické osobnosti
 • Výuka společenských věd – důraz na kvalitu a osobitost projevu, tvorba návyků typu: jak pracovat s médii, sebeprezentace, reálné sebevědomí, empatie pro jednání, rozvoj originální tvořivosti
 • Rodiče mají možnost mít vliv na vzdělání, mohou se sami vzdělávat v oblasti výchovy dětí a mít přístup k odborníkům spolupracujícím se školou (pravidelné semináře, rodičovské kavárny, zájmové kurzy)