Doctrina – čtyřleté a osmileté gymnázium

Pomáháme studentům objevit jejich talent a rozvíjet ho.

Nabízíme nejširší nabídku volitelných předmětů, rodinnou atmosféru a individuální přístup soukromého gymnázia.

Kontaktujte nás

Přijímací řízení 2024/2025

výsledky přijímacího řízení

Čím jsme výjimeční

mozek_png
OSOBNÍ ROZVRH

Neškatulkujeme. Sami si zvolíte předměty, které chcete studovat. Každý si během studia vybere více než 20 předmětů dle svého zaměření.

lidi
MALÉ SKUPINY

Volitelné předměty vyučujeme již od osmi studentů. Individuální přístup ve výuce je základním kamenem našeho vzdělávacího programu.

desky_png
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Slovní hodnocení ze všech předmětů 2x ročně. Místo standardního známkování používáme přesnější 11stupňové hodnocení.

Jak nás vidí absolventi

Jak hodnotí gymnázium ti, kteří prošli jeho studiem?

Leonita Kruezi
studentka University of the West of England, Bristol

Podještědské gymnázium mě díky individuálnímu přístupu profesorů naučilo nejen vyzdvihnout moje silné stránky, ale také pracovat na těch slabších. Do Anglie jsem tak v 19ti letech odletěla se skvělou jazykovou vybaveností, připravená a natěšená na nové výzvy, které studium v zahraničí obnáší.

MgA. Magdaléna Borová
Členka Činohry Národního divadla

Nepřestávám být vděčná , že jsem se zde setkala s učiteli, kteří mi byli partnerem, učili, ale nepoučovali, dodávali odvahu a kteří nás svobodně směrovali.

RNDr. Miroslav Šifta
Vědecký pracovník Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Naučil jsem se zde formulovat, prezentovat a obhajovat své myšlenky, což je nepostradatelné nejen v akademickém prostředí, sportovních kolektivech, obchodu, ale i v běžném rodinném životě.

Jdeme za hranice běžné výuky

Příprava na život

Vedeme studenty k samostatnému uvažování. Neučí se fakta nazpaměť, přicházejí na ně sami v širším kontextu. Tento přístup využijí nejen na akademické půdě, ale i v životě.

Bohatý výběr

Řada rozšiřujících programů, mezinárodní výměnné pobyty, odborné exkurze, sportovní, společenské i ekologické akce a charitativní činnost. I to je Doctrina – PG.

Moderní škola

Držíme tempo s dobou. Studenti se mohou připravit k mezinárodním Cambridge zkouškám z angličtiny, které probíhají přímo ve škole. Mohou si vyzkoušet práci s 3D tiskárnou nebo hrát ve studentském divadelním souboru.

S námi víte, za co platíte

Za 5 400 Kč 4letý a 5 900 Kč 8letý obor měsíčně (10 měsíců) dostanou studenti nejen kvalitní vzdělání, ale mnohem víc.

Některé věci mají cenovku

 • Malé skupiny nejen ve výuce cizích jazyků (angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a latiny) zaručují efektivitu jejich učení.
 • Neomezená možnost individuálních konzultací s profesory.
 • Rodilí mluvčí ve výuce AJ.
 • Součástí výuky je příprava na zkoušky Cambridge probíhající přímo ve škole.
 • Mezinárodní program osobnostního rozvoje Cena vévody z Edinburghu.
 • Nejširší výběr volitelných předmětů s výukou od 8 studentů.
 • Zkoušky AP – na více než 700 světových univerzit bez přijímacích testů

Jiné jsou k nezaplacení

 • Bezpečí, slušnost a respekt jsou hodnoty, které stavíme vysoko nad školné. Ti, kteří je nedodržují, do naší školy nepatří.
 • Studenty vnímáme jako partnery, vedeme je k zodpovědnosti za jejich studium.
 • Hledáním silných stránek každého studenta posilujeme jeho důvěru v sebe.
 • Připravujeme na vysokoškolské studium formou odborných projektů, které musí studenti obhájit před odborníky z oboru
 • Vyučujeme v oborových souvislostech, komplexně s důrazem na mezipředmětové propojení.
 • Individuální konzultace jsou běžnou praxí každého dne.
 • Soubornými zkouškami ověřujeme znalosti širších celků a připravujeme tím studenty na přední české i světové univerzity.
 • 100 % našich absolventů přijatých na vysoké školy
 • 30 let nenahraditelných zkušeností

A to není vše

 • Přizpůsobujeme studijní plán například úspěšným sportovcům.
 • Pomůžeme zajistit hladký přechod na zahraniční studijní pobyt a zpět.
 • Nabízíme individuální konzultace bez omezení.

Kontaktujte nás

  Domluvte si soukromou prohlídku školy nebo den na zkoušku pro svého potomka.

Na zahraniční univerzity bez přijímacích testů, to jsou zkoušky AP. Od září na Doctrina – PG.

Zkoušky Advanced Placement  (AP) jsou mezinárodní oborové zkoušky na úrovni prvního ročníku americké vysoké školy, s celosvětovou platností. AP zkoušky, které uznávají při přijímacím řízení například univerzity Cambridge, Oxford či MIT, mohou studenti využít i na stále větším počtu českých vysokých škol. V současnosti zkoušky uznává více než 700 univerzit po celém světě. Čeští studenti svými výsledky v AP zkouškách  patří  mezi světovou špičku.   Zkouškám předcházejí přípravné kurzy, které jsou skvělou přípravou nejen k jejich složení, ale také k maturitě a pozdějšímu studiu na univerzitě. První studenti se na Doctrina -PG budou moci do kurzů přihlásit  již od září 2019. Jedná se o dobrovolný rozšiřující program shrnující látku, která se vyučuje v rámci osnov českých gymnázií, a to v angličtině. Během AP kurzů získají studenti detailní znalosti zvoleného předmětu s přesahem do navazujících oborů a výrazně si zlepší odbornou angličtinu.

STUDENTSKÁ FIRMA V rámci výuky předmětu PRAKTICKÁ EKONOMIE

Doctrina pohledem ředitele

„Rozvíjíme gymnaziální tradice a ve spolupráci se všemi zúčastněnými poskytujeme prostor k všeobecnému přehledu, rozvoji osobnosti a pěstování talentu každého studenta. V bezpečném, komunikativním a podnětném prostředí podporujeme zodpovědnost a samostatnost jako nezbytné předpoklady pro formování aktivní osobnosti. Vzdělávání není jen příprava na pozdější život, vzdělávání je život sám.“

– Jiří Jansa, ředitel gymnázia 485 123 556 (Po-Pá, 8-15.30h)      jansa@doctrina.cz

Co se u nás děje

Jaké akce jsme pro studenty přichystali? Kde jsme byli a co jsme tam dělali? Sledujte aktuální dění na gymnáziu.

Zobrazit všechny zprávy

Jsme hrdí držitelé certifikátů

Podporujeme

logoset_logo-cdpr1
tuzkalogo
Zivot-detem-srdce-zlute_svisle3D-sRGB

Ocenění