1. místo v Ekologické Olympiádě

Studentky Veronika Urbánková (Sx), Magdaléna Pálková a Kateřina Kvapilová (II. ročník) se v průběhu května tohoto roku zúčastnily krajského kola ekologické olympiády. Tématem byly tento rok klimatické změny, které jsou dlouhodobě komplexním problémem ochrany životního prostředí. Cílem práce bylo na libovolně vybraném modelovém úseku krajiny navrhnout taková adaptační opatření, která při konkrétní klimatické změně zajistí vyvážené hospodářské využívání a ochranu druhové rozmanitosti tohoto území. Při návrhu adaptačních změn však musela děvčata postupovat logicky, bylo nutné svá rozhodnutí a nápady dostatečně zdůvodnit a obhájit. Praktický úkol byl tedy kolektivní prací celého družstva, nebyly dovoleny konzultace s odborníky v oboru nebo s pedagogy. Děvčata pak plnila samostatně soutěžní test a poznávačku. Celkem získalo družstvo našeho Gymnázia 79,26 bodů, čímž si bezpečně zajistilo první místo v krajském kole Ekologické olympiády a následný postup do národního kola. Diplom a ocenění předával našim studentkám Václav Židek, člen rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.