Adaptační kurz I. ročníku 2021

Pro studenty I. ročníku je již tradicí vyjet společně na třídenní adaptační kurz, aby se jim usnadnil přechod ze základní školy na naše gymnázium. Ve dnech 15.–17. září v areálu Jinolických rybníků se vzájemně poznávali a utvářeli si vztahy. Program zajistili lektoři z agentury Wenku, kteří pro studenty připravili různé netradiční hry a aktivity. Při skupinové práci řešili problémové úlohy, sportovní i na přemýšlení, při zdolávání nízkých lanových překážek si podporovali vzájemnou důvěru. Nejen při společných aktivitách, ale i ve svém volném čase si studenti aktivně a stále tmelili kolektiv :)

Adaptační kurz splnil, co se od něj očekávalo a celkově se povedl. Děkujeme lektorům za výborně připravený program a místnímu kuchaři za výborné jídlo.

Fotogalerie z kurzu