2. ročník DOCTRINA Běh pro dobrou věc

Po loňském Běhu pro Afriku se letos přesouváme do ČR a budeme pomáhat u nás v LIBERCI. Za vybrané prostředky, ve spolupráci se ZOO Liberec a Městskými lesy Liberec vybudujeme vzdělávací a záchrannou zónu pro živočichy na Tiché stezce v Lidových sadech. 

 

Vážení rodiče,

byli jste osloveni s přáním, abyste se stali sponzorem běhu Doctriny pro dobrou věc? Nelekejte se, jde o druhý ročník dobrovolné dobročinné sbírky, tento rok pořádané ve spolupráci se ZOO Liberec a Městskými lesy Liberec. S myšlenkou pomáhat přišel v loňském roce parlament Doctriny – Podještědského gymnázia. Doctrina se spolu se Spolkem pro podporu PG a svými třemi školami rozhodla tuto dobročinnou akci plně podpořit.

 

Cílem dne je formou charitativních běhů vybrat příspěvek na vybudování vzdělávací a záchranné zóny pro živočichy na Tiché stezce v Lidových sadech. Po loňské podpoře výstavby škol v Etiopii jsme se rozhodli přispět ke zvelebení našeho nejbližšího okolí, veřejného prostoru v rekreačním lese v Lidových sadech. Chceme se podílet na dovybavení Tiché stezky vzdělávacími, hracími i oddechovými prvky a skrýšemi pro místní faunu. Hmyzí domky a ptačí budky nabídnou zázemí zvířatům, která budou moci návštěvníci této lokality pozorovat a o nichž se budou moci leccos zajímavého dozvědět na naučných interaktivních panelech. Stezka bude osazena také lavičkami pro chvilky relaxace.

Spolupráci více subjektů (jak z veřejné sféry, tak i soukromé) na zvelebení veřejného prostoru iniciovala Zoo Liberec, inspirovaná studiem historických kořenů a prvních míst spjatých s počátky svého 115 let trvajícího vývoje.

 

Na přelomu 19. a 20. století vedla spolupráce osvícených jednotlivců, spolků a firem nejen k založení botanické či zoologické zahrady, ale především celého velkého území s parky, lesními cestami a množstvím zastavení, které od té doby nazýváme Lidovými sady.

Proto se na počátku 21. století ZOO Liberec a Městské lesy Liberec rozhodli znovu oslovit město, sdružit finanční prostředky a um místních lidí a pokusit se vrátit zašlou slávu této tradiční liberecké rekreační přírodní lokalitě. V duchu tradice nabídli dalším jednotlivcům a organizacím, aby se na této bohulibé činnosti podíleli, pro blaho všech Liberečanů i návštěvníků města.

Běh Doctriny pro podporu obnovy Tiché stezky proběhne v pátek 21. 6. 2019 na Městském stadionu v Liberci, slavnostní zahájení bude v 10.00. Účast rodičů bude příjemným povzbuzením našich běžců!

 

Staňte se sponzorem svého běžce!

Princip charitativního běhu je velmi jednoduchý:

 

Před konáním samotného běhu má každý student několik týdnů na to, aby si našel „sponzora“.

Sponzor je člověk, který běžci přislíbí jakoukoliv částku za uběhnutí předem určené vzdálenosti.

Vzdálenost bude pro každou věkovou kategorii jiná:

100 m – mateřská škola

200 m – 1. stupeň základní školy

400 m – 2. stupeň základní školy, gymnázium

Vzdálenosti jsou vybrány tak, aby byly dosažitelné pro každého účastníka.

Sponzor přispívá dobrovolně libovolnou částkou. Každý dar má velký smysl.

Sponzorem může být kdokoliv z okolí studenta. Rodiče, kamarádi, příbuzní nebo místní firma. A může jich být více.

 

Běžec napíše na kartu své jméno a konečnou částku, kterou přislíbili jeho sponzoři, a přinese ji zpět do školy svému třídnímu.

Žádáme sponzory, aby přislíbený příspěvek zaslali na bankovní účet Spolku pro podporu Podještědského gymnázia (SPPG), abychom mohli přímo na akci předat šek s vybranými příspěvky zástupcům ZOO Liberec a Městských lesů Liberec.

Pokud o to sponzor bude stát, škola zprostředkuje vystavení potvrzení o daru.

Bankovní účet SPPG: 2301142458/2010

Do zprávy pro příjemce napište heslo: „Dobrá věc“.

Pro všechny děti, žáky a studenty bude připraveno malé občersvení, společné focení a chystáme i překvapení.