4. ROČNÍK BĚHU PRO DOBROU VĚC

21. června 2024 se uskutečnil již 4. ročník charitativní akce Běh pro dobrou věc. Tento ročník, jehož organizátorem bylo Doctrina-Podještědské gymnázium, byl pořádán za účelem pomoci tělesně a kombinovaně postiženým z Jedličkova ústavu Liberec. Slunného dopoledne se zúčastnili běžci a běžkyně mateřské školy, 1. a 2. stupně základní školy a osmiletého a čtyřletého gymnázia. Každý běžec mohl být ještě před startem 100m, 200m nebo 400m závodu „zasponzorován“ od svého sponzora dobrovolným finančním příspěvkem. S Jedličkový ústavem se vedení gymnázia dohodlo, že celková vybraná částka půjde na pořízení elektrického mobilního zvedáku.

Ředitel gymnázia Mgr. Jiří Jansa na konci benefičního závodu předal řediteli Jedličkova ústavu Mgr. Vladimíru Ptáčkovi darovací šek s vybranou částkou 61 148 Kč.

Děkujeme všem žákům, studentům, absolventům, vyučujícím a rodičům, kteří se do charitativní akce jakkoliv zapojili a kteří přispěli na pořízení kompenzační pomůcky pro uživatele ústavu. Rovněž děkujeme vedení Jedličkova ústavu za spolupráci a možnost pomoci těm, kteří to opravdu potřebují.

Fotografie naleznete zde.