Absolventky juniorské univerzity

ABSOLVENTKY UNIVERZITY KARLOVY
Juniorskou univerzitu se zaměřením na přírodovědné, lékařské, společenskovědní a humanitní obory úspěšně absolvovaly naše
studentky kvinty. GRATULUJEME!