DOCTRINA BĚŽÍ PRO AFRIKU

22.6.2018

9.50 – 13.00

městský stadion Liberec

9az573qC_400x400
Snímek obrazovky 2018-05-31 v 20.04.04

PROGRAM

9.50 – 10.05 – zahájení, společné focení

10.05 – 10.30 – běh MŠ Doctrina

10.30 – 11.00 – běh 1. stupeň ZŠ

11.00 – 11.30 – běh 2. stupeň ZŠ

11.30 – 12.00 – běh nižší gymnázium

12.00 – 12.20 – běh vyšší gymnázium

12.20 – 12.40 – příprava vyhodnocení

12.40 – 13.00 – Vyhodnocení, předání šeku

Vážení rodiče,

byli jste osloveni s přáním, abyste se stali sponzorem běhu pro Afriku? Nelekejte se, jde o dobrovolnou a zavedenou dobročinnou sbírku společnosti Člověk v tísni. S touto akcí přišel parlament Doctriny – Podještědského gymnázia a Doctrina spolu se Spolek pro podporu PG a  svými třemi školami uspořádala tuto dobročinou akci.

Cílem dne je formou charitativních běhů vybrat příspěvek na stavbu školy v africké Etiopii. V některých tamních vesnicích nechodí do školy téměř polovina dětí. Ve svém okolí totiž často žádnou nemají.

 

Chceme, aby etiopské děti měly stejnou šanci na vzdělání jako ty naše. Díky sbírce Postavme školu v Africe staví Člověk v tísni v Etiopii každým rokem alespoň jednu školu.

 

Více informací o projektu najdete na stránce www.skolavafrice.cz. Jsou zde kromě jiného fotky a videa z postavených škol v Africe, kalendář běhů a mnoho dalšího.

 

Akce bude probíhat na městkém Stadionu v Liberci, účast rodičů bude příjemným povzbuzením našich běžců. Zahájení proběhne v 9.50 hod.

Staňte se sponzorem svého běžce.

Před konáním samotného běhu má každý student několik týdnů na to, aby si našel „sponzora“.

 

Sponzor je člověk, který běžci přislíbí jakoukoliv částku za uběhnutí předem určené vzdálenosti.

Vzdálenost bude pro každý stupeň jiná:
200 m – mateřská škola
400 m – 1. stupeň základní školy
800 m – 2. stupeň základní školy, gymnázium

 

Vzdálenosti jsou vybrány, aby byly dosažitelné pro každého účastníka. Sponzor přispívá dobrovolně libovolnoou částkou. Každý dar má velký smysl.

 

Sponzorem může být kdokoliv z okolí studenta. Rodiče, kamarádi, příbuzní nebo místní firma. A může jich být více. 

 

Běžec napíše na kartu své jméno a konečnou částku, kterou přislíbili jeho sponzoři, a přinese ji zpět do školy svému třídnímu.

Žádáme sponzory, aby přislíbený příspěvek zaslali na bankovní účet Spolku pro podporu Podještědského gymnázia (SPPG), abychom mohli přímo na akci předat šek s vybranými příspěvky zástupci Člověka v tísni.

 

Pokud o to sponzor bude stát, škola zprostředkuje vystavení potvrzení o daru.

Bankovní účet SPPG: 2301142458/2010

Do zprávy pro přijemce napište heslo „Afrika“.

Pro všechny děti, žáky a studenty bude připraveno malé občersvení, společné focení a chystáme i překvapení.