ADAPTAČNÍ KURZ

Adaptační kurz 2022

Prachovské skály

14. – 16. září 2022

 

Je pro nás velmi důležité, aby studenti nové třídy začali svou cestu na gymnáziu v dobré náladě a se společnými prožitky. Proto pořádáme adaptační kurz k začlenění studentů do nového kolektivu, vytvoření soudržnosti a podpory mezi nimi.

Třídenní intenzivní kurz je založený na  teambuildingových aktivitách a spolupráci třídy. Je to první setkání se třídou mimo školní lavice a studenti se tak navzájem poznají z naprosto jiného úhlu. Kurz je pozitivní, zábavný a animátoři kurzu den naplní různorodými hrami. Noc je pak v Prachovkách rozzářena hvězdami.

Adaptační kurz bude probíhat v rekreačním areálu Eden Jinolice. Areál leží na břehu rybníka, a tak na studenty při příznivém počasí čekají i vodní aktivity. Nahlédnout pod pokličku programu můžete v následujících řádcích.

 

PROGRAM

1. den
Přesun vlakem do místa pobytu, aktivity na uvedení do smyslu kurzu, ubytování, seznámení s programem a pravidly. Poté začnete procvičením jmen a hrami na navázání vztahu s instruktory, aktivity se zaměří na bližší poznání spolužáků z různých úhlů a seznámení se s třídní profesorkou. Dále vyzkoušíte první nácvik spolupráce a aktivity proložíte pohybovými hrami i ice-breakery – hrami na uvolnění napětí.

 

2. den
Dopoledne s podporou spolužáků překonáte nízké lanové překážky, spojené nejen se zábavou, ale i vzájemnou důvěrou. Odpoledne bude plné týmových a problémových her, zaměřených na podporu komunikace a kooperace skupiny. Večer se skrze charakteristické předměty „podíváte“ na své spolužáky zase trochu jinak a otestujete svou fantazii i jak už se vzájemně znáte.

 

3. den
Vyvrcholením nácviku skupinové spolupráce bude konstrukční týmová aktivita, spojená se symbolickým vyplutím či přechodem do nového studia.
Máme připraveny dvě varianty: v případě hezkého počasí si třída postaví společný vor, suchou variantou jsou nosítka, která unesou cokoli. Kurz ukončíme společnou kresbou, vyhodnocením kurzu a zpětnou vazbou. Přesun vlakem zpět do místa odjezdu.

 

Výše uvedený program je pouze orientační. Časový harmonogram i náplň kurzu budeme dotvářet po dohodě s instruktory a upravovat podle podmínek daných počasím. Program budeme také v průběhu akce upravovat dle aktuálních potřeb skupiny.

CENA 3 700 Kč
Uhraďte prosím do 9. září 2022 na účet 288731741/0300, VS: 0109

 

CENA ZAHRNUJE
dopravu vlakem, ubytování v okálu ve 2–6 lůžkových pokojích, WC a koupelna v každém okálu, 5x denně strava, pitný režim, služby organizátora a instruktorů po celou dobu kurzu, všechny body uvedené v programu, zapůjčení sportovního vybavení vč. bezpečnostních pomůcek, pojištění klientů u pojišťovny Slavie (pojištění trvalých následků úrazem, zavazadel a odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění stornopoplatků), pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.