AKCE BIPO 

Akce BIPO je povinnou součástí výuky na Doctrina – Podještědském gymnáziu. Její organizace, cíle i obsah jsou podrobně zpracovány ve ŠVP STUDENT.

BIPO 2022

Letošní Akce BIPO se bude konat v Bílém Potoce od 12. do 16. září 2022.

 

Vážení rodiče, je pro nás velmi důležité, aby děti začaly své studium na gymnáziu

v novém školním roce v dobré náladě a se společnými prožitky. Proto pořádáme unikátní výjezdovou výuku BIPO 2022

k seznámení se s novými primány, vytvoření soudržnosti a podpory nejen ve třídách, ale také mezi studenty napříč ročníky.

Výjezdová výuka D-PG se koná v rekreačním středisku JIZERKY v Bílém Potoce pod Smrkem od 12. do 16. září 2022. Akce se účastní studentky a studenti primy,

sekundy, tercie a kvarty.

Ubytování je zajištěno na pokojích či v chatkách, vybavených přikrývkami i ložním

prádlem, s plnou penzí. Dopolední výuka probíhá podle speciálního rozvrhu v učebnách i venku, odpoledne jsou realizovány tzv. bloky. Studenti si vyberou téma, kterému se věnují společně se spolužáky z ostatních tříd. Bloky jsou

zaměřeny na aktuální témata, ochranu člověka v mimořádných situacích, přírodovědu, regionální historii, tvořivou práci studentů, zajímavosti z humanitních oborů i na pohybové aktivity. V podvečer je pro studenty zajištěn sportovní program, help-time (možnost individuálních

konzultací v jednotlivých předmětech), večer probíhají společenská setkání „Zadáno pro…“.

Sraz je v pondělí 12. 9. v 8:50 u D-PG se zavazadlem. Pr a Sk mají zajištěnou dopravu autobusem, Te a Kr se dopraví vlakem (odjezd z nádraží ČD v Liberci v 10:33). Zájemci (Sk,Te,Kr), bude-li jich dostatečný počet, mohou jet na kolech. Hromadná přeprava zavazadel bude zajištěna od školy. Do Liberce se vrátíme vlakem i autobusem v pátek 16. 9. v 15:24. Předání zavazadel a studentů proběhne před nádražím ČD.

S sebou

oblečení na cestu
pevné sportovní boty, sportovní oblečení
lehké sportovní obutí – tenisky
obuv na přezutí, domácí oděv
pyžamo na spaní
ponožky na každý den + dvoje teplé
spodní prádlo dle potřeby, kapesníky
pláštěnka (deštník ne!!)
čepice a rukavice pro případ ochlazení
toaletní potřeby – kartáček a pastu na zuby, mýdlo, hřeben, ručník hudební nástroj podle možností a zájmu, knížka
sportovní potřeby podle možností a individuálního zájmu
další vybavení dle předmětů a vybraných bloků
psací potřeby a pomůcky podle pokynů vyučujících a instrukcí na nástěnce Průkazka zdravotní pojišťovny

Výjezdová výuka BIPO je řádnou školní akcí, proto je pro celý její průběh závazný

školní řád v plném rozsahu. Jedná se o výjezdovou výuku v přírodním prostředí, proto je

nežádoucí, aby měli studenti ssebou mobilní telefony, notebooky či jinou podobnou techniku.

Žádáme studenty nebo jejich rodiče, aby oznámili nejpozději týden před odjezdem (do 5. 9.) třídním profesorům případná zdravotní omezení – program pro ně bude upraven tak, aby se mohli akce zúčastnit. Všechny informace budou postupně zveřejněny na nástěnce školy, pro rodiče jsou k dispozici u třídních profesorů na tel. 485 123 573, e-mail: prijmeni@doctrina.cz.

Studenti nesmějí opouštět areál střediska bez dozoru. Při porušení kázeňských pravidel budou rodiče vyzváni, aby si studenta odvezli. Věříme, že taková situace nenastane a studenti si tuto velmi oblíbenou akci užijí.

Na studenty se těší profesorský sbor Doctrina – Podještědského gymnázia

Platba za ubytování, stravu a cestovné činí 3 300,- Kč na účet: 288731741/0300, VS: 1909, do 6. září 2022, v Pozn. uveďte „BIPO-Jméno a příjmení studenta“. Vyúčtování bude provedeno ihned po vystavení všech účetních dokladů, přibližně na konci října 2022.

BIPO 2021

Letošní Akce BIPO se konala v Bílém Potoce od 13. do 17. září 2021.

 

Počasí nám tento rok přálo pouze do středy, od čtvrtka jsme byli provázeni nárazovými, ale vydatnými srážkami. Dopolední program pokračoval podle zavedeného řádu, což znamenalo tři vyučovací hodiny (klasické předměty, třídnické hodiny, hodiny prevence či hodiny s psycholožkou). Odpolední bloky byly velmi pestré a skupiny složené ze studentů všech 4 ročníků nižšího gymnázia si vyzkoušely různé aktivity, sportovní, umělecké i vědecké (míčové hry, landart či tvorbu robota).

Večery patřily jako vždy divadelním představením všech tříd, a nakonec také profesorům. Po hlasování profesorů a tříd vyhrála letos pohár KVARTA. Blahopřejeme!

 

Jelikož se ve čtvrtek pokazilo počasí, musel se tradiční branný závod přizpůsobit stávajícím podmínkám. I přes zkrácení trasy studenti nepřišli o žádná stanoviště s úkoly (první pomoc, topografie, biologická poznávačka …). Vzhledem k mokrému povrchu se tentokrát závod nepočítal na čas ale na body.

 

Přestože umístění nebylo nakonec tím nejdůležitějším, blahopřejeme nejlepším:

  1. místo: Tereza Radová (Pr), Patrik Steiner (Sk), Valerie Šaldová (Te) – 43,78 bodů
  1. místo: Adéla Podholová (Sk), Julie Horatschkeová (Te), David Bureš (Kr) – 40,53 bodů
  1. místo: Magdaléna Prokešová (Pr), Antonín Vokurka (Te), Marie Klokočníková (Kr) – 37,64 bodů

 

Ani letošní BIPO se neobešlo bez fotbalového turnaje smíšených družstev, které v letošním roce vyhrála KVARTA a obhájila tak loňské vítězství.

 

BIPO 2021 je minulostí. Letošní primáni, sekundáni a terciáni se mohou těšit na to, co je v Bílém Potoce čeká v roce 2022, zatímco kvartánky a kvartáni se připojují ke stále delší řadě těch, kteří už mohou na své zážitky pod Paličníkem pouze vzpomínat.

 

Akce BIPO 2021 byla podpořena dotací z programu 4.3 Podpora specifické primární prevence rizikového chování z Dotačního fondu Libereckého kraje.

BIPO 2020

Letošní Akce BIPO se konala v Bílém Potoce od 14. do 18. září 2020.

Počasí nám tento rok velmi přálo a provázelo nás typicky letními teplotami po celý týden. Denní program má na BIPU svůj osvědčený řád. Studentky a studenti čtyř ročníků nižšího gymnázia absolvují dopoledne tři vyučovací hodiny (tradičních předmětů i hodin věnovaných třídnické práci profesorek a školní psycholožky), odpoledne pak bloky, kde je v rámci smíšených skupin prostor pro vzájemné poznávání a spolupráci mezi studenty různých ročníků. Nabídka byla pestrá – od spíše intelektuálního zápolení v piškvorkách přes outdoorové aktivity (Výstup k vodopádu Černého potoka, Hry v přírodě), uměleckou tvořivost (Landart, Knoflíková válka), poznávání místopisu a historie kraje (Lázně Libverda) až po fyzikální hrátky s robobrouky. Večerní čas byl vyhrazen pro tradiční představení jednotlivých tříd (Zadáno pro…) a nakonec též pro vystoupení profesorského sboru. Podle hlasování profesorů a tříd tentokrát předvedla nejlepší představení KVARTA. Blahopřejeme!

V rámci sportovních aktivit stihla i smíšená družstva tříd odehrát v průběhu tří dnů turnaj v kopané (odměnu za vítězství si odnesla TERCIE). Tradiční páteční klání studentů a profesorů ve fotbale a přehazované letos skončilo výhrou profesorů ve fotbalu a remízou v přehazované.

 

Čtvrteční odpoledne patřilo dovednostnímu závodu, který je součástí výuky OČBRMU na gymnáziu. Za příznivého počasí se na trať závodu vydalo 27 trojčlenných hlídek, aby v malebném prostředí podhůří Jizerských hor na celkem sedmi stanovištích (střelba ze vzduchovky, skládání tangramu, hod na cíl, biologická poznávačka, topografie, přechod horizontálního lana, zdravověda) mohli studenti předvést své znalosti, dovednosti a prokázat fyzickou zdatnost.

Přestože umístění nebylo nakonec tím nejdůležitějším, blahopřejeme nejlepším:

1. místo: Julie Němcová (Pr), Ema Šolić (Sk), Ondřej Beran (Te) – 29 min 10 s 

2. místo: Samuel Tuma (Sk), Jakub Vondrouš (Te) – 29 min 40 s 

3.-4. místo: Valérie Iva Nalezinková (Pr), Vojtěch Kasper (Sk), Linda Steinerová (Kr) – 30 min 25 s

3.-4. místo: Filip Kuchař (Sk), Eliška Morávková (Te) – 30 min 25 s

 

BIPO 2020 je minulostí. Letošní primáni, sekundáni a terciáni se mohou těšit na to, co je v Bílém Potoce čeká v roce 2021, zatímco kvartánky a kvartáni se připojují ke stále delší řadě těch, kteří už mohou na své zážitky pod Paličníkem pouze vzpomínat.

BIPO 2019

Letošní Akce BIPO se konala v Bílém Potoce od 16. do 20. září 2019.

Počasí nám tento rok příliš nepřálo a provázelo nás poměrně nízkými, i když postupně se zvyšujícími teplotami a projasňující se oblohou. Denní program má na BIPO svůj osvědčený řád. Studentky a studenti čtyř ročníků nižšího gymnázia absolvují dopoledne tři vyučovací hodiny (tradičních předmětů i hodin věnovaných třídnické práci profesorek a školní psycholožky), odpoledne pak bloky, kde je v rámci smíšených skupin prostor pro vzájemné poznávání a spolupráci mezi studenty různých ročníků. Nabídka byla pestrá – od spíše intelektuálního zápolení v piškvorkách přes outdoorové aktivity (Výstup k vodopádu Černého potoka, Hry v přírodě), uměleckou tvořivost (Kresba v plenéru, Landart), poznávání místopisu a historie kraje (Lázně Libverda) až po fyzikální hrátky s robobrouky. Večerní čas byl vyhrazen pro tradiční představení jednotlivých tříd (Zadáno pro…) a nakonec též pro vystoupení profesorského sboru. Podle hlasování profesorů a tříd tentokrát předvedla nejlepší představení KVARTA. Blahopřejeme!

V rámci sportovních aktivit stihla i smíšená družstva tříd odehrát v průběhu tří dnů turnaj v kopané (odměnu za vítězství si odnesla KVARTA). Tradiční páteční klání studentů a profesorů ve fotbale a volejbale letos skončilo výhrou profesorů.

Čtvrteční odpoledne patřilo dovednostnímu závodu, který je součástí výuky OČBRMU na gymnáziu. Za příznivého počasí se na trať závodu vydalo 28 trojčlenných hlídek, aby v malebném prostředí podhůří Jizerských hor na celkem sedmi s tanovištích (střelba ze vzduchovky, skládání tangramu, hod na cíl, biologická poznávačka, topografie, přechod horizontálního lana, zdravověda) mohli studenti předvést své znalosti, dovednosti a prokázat fyzickou zdatnost.

Letošní závod byl ještě o kousek rychlejší než závod loňský. Závodníci do závodu dali všechno a navzájem se povzbuzovali a pomáhali si.

Přestože umístění nebylo nakonec tím nejdůležitějším, blahopřejeme nejlepším:

  1. místo – Štěpán Hejna (sk), Tereza Pecková (kr) – 0:24.30
  2. místo – Zuzana Štveráková (sk), Vojtěch Vlk (kr) – 0:30.21
  3. místo – Ema Šolić (pr), Kristián Bohun (sk), Taťána Marková (kr) – 0:30.40

BIPO 2019 je minulostí. Letošní primáni, sekundáni a terciáni se mohou těšit na to, co je v Bílém Potoce čeká v roce 2020, zatímco kvartánky a kvartáni se připojují ke stále delší řadě těch, kteří už mohou na své zážitky pod Paličníkem pouze vzpomínat.

BIPO 2020 je minulostí. Letošní primáni, sekundáni a terciáni se mohou těšit na to, co je v Bílém Potoce čeká v roce 2021, zatímco kvartánky a kvartáni se připojují ke stále delší řadě těch, kteří už mohou na své zážitky pod Paličníkem pouze vzpomínat.

BIPO 2018 – 17. až 21. září 2018

Letošní Akce BIPO se konala v Bílém Potoce od 17. do 21. září 2018.

Počasí nám tento rok velmi přálo a provázelo nás typicky letními teplotami po celý týden. Denní program má na BIPU svůj osvědčený řád. Studentky a studenti čtyř ročníků nižšího gymnázia absolvují dopoledne tři vyučovací hodiny (tradičních předmětů i hodin věnovaných třídnické práci profesorek a školní psycholožky), odpoledne pak bloky, kde je v rámci smíšených skupin prostor pro vzájemné poznávání a spolupráci mezi studenty různých ročníků. Nabídka byla pestrá – od spíše intelektuálního zápolení v piškvorkách přes outdoorové aktivity (Výstup k vodopádu Černého potoka, Hry v přírodě), uměleckou tvořivost (Kresba v plenéru, Knoflíková válka), poznávání místopisu a historie kraje (Lázně Libverda) až po fyzikální hrátky s vodními raketami.Večerní čas byl vyhrazen pro tradiční představení jednotlivých tříd (Zadáno pro…) a nakonec též pro vystoupení profesorského sboru. Podle hlasování profesorů a tříd tentokrát předvedla nejlepší představení KVARTA. Blahopřejeme!
V rámci sportovních aktivit stihla i smíšená družstva tříd odehrát v průběhu tří dnů turnaj v kopané (odměnu za vítězství si odnesla KVARTA). Tradiční páteční klání studentů a profesorů ve fotbale a volejbale letos skončilo výhrou studentů ve fotbalu a profesorů ve volejbalu.
Čtvrteční odpoledne patřilo dovednostnímu závodu, který je součástí výuky OČBRMU na gymnáziu. Za velmi teplého počasí se na trať závodu vydalo 27 trojčlenných hlídek, aby v malebném prostředí podhůří Jizerských hor na celkem sedmi stanovištích mohli studenti předvést své znalosti geografie, botaniky či zdravovědy a prokázat svou fyzickou zdatnost. Přestože umístění nebylo nakonec tím nejdůležitějším, blahopřejeme nejlepším:

1. místo: David Bureš (Pr), Linda Steinerová (Sk), Jáchym Okleštěk (Kr) 27 min 06 s
2. místo: Adéla Hájková (Sk), Karla Cikánková (Te), Petr Svoboda (Kr) 30 min 33 s
3. místo: Jakub Dušek (Pr), Daria Vařilová (Sk), Viktorie Hromková (Kr) 31 min 15 s

 

BIPO 2018 je minulostí. Letošní primáni, sekundáni a terciáni se mohou těšit na to, co je v Bílém Potoce čeká v roce 2019, zatímco kvartánky a kvartáni se připojují ke stále delší řadě těch, kteří už mohou na své zážitky pod Paličníkem pouze vzpomínat.

 

BIPO 2017  od 18. do 22. září 2017.

Počasí nám tento rok příliš nepřálo, podzim přišel o něco dřív a přinesl i nižší teploty. Naštěstí pršelo méně, než podle předpovědi mělo a v době, kdy to průběh našich aktivit příliš neovlivňovalo.

 

Denní režim má na BIPU svůj osvědčený řád. Studentky a studenti čtyř ročníků nižšího gymnázia absolvují dopoledne tři vyučovací hodiny (tradičních předmětů i hodin věnovaných třídnické práci profesorek a školní psycholožky), odpoledne pak bloky, kde je v rámci smíšených skupin prostor pro vzájemné poznávání a spolupráci mezi studenty různých ročníků. Nabídka byla pestrá – od spíše intelektuálního zápolení v piškvorkách či deskových hrách přes outdoorové aktivity (Výstup na Paličník, Slaňování, Hry v přírodě), uměleckou tvořivost (Kresba v plenéru, Knoflíková válka), poznávání místopisu a historie kraje (Lázně Libverda) až po fyzikální hrátky s vodními raketami a hejblaty. Večerní čas byl vyhrazen pro tradiční představení jednotlivých tříd (Zadáno pro…) a nakonec též pro vystoupení profesorského sboru. Podle hlasování profesorů a tříd tentokrát předvedla nejlepší představení KVARTA. Blahopřejeme!

 

V rámci sportovních aktivit stihla i smíšená družstva tříd odehrát v průběhu tří dnů turnaj v kopané (odměnu za vítězství si odnesla KVARTA). Tradiční páteční klání studentů a profesorů ve fotbale a volejbale se letos neuskutečnilo z důvodu nezpůsobilého terénu.

 

Výsledky BIPO Piškvorek:

 

1. místo: Tomáš Vele (kvarta)

2. místo: Eliška Hýřová (sekunda)

3. místo: Klára Vydrová (kvarta)

 

Čtvrteční odpoledne patřilo brannému závodu, který je součástí výuky OČMU na Podještědském gymnáziu. Za ideálního běžeckého počasí se na trať závodu vydalo 22 trojčlenných hlídek, aby v malebném prostředí podhůří Jizerských hor na celkem sedmi stanovištích mohli studenti předvést své znalosti geografie, botaniky či zdravovědy a prokázat svou fyzickou zdatnost. Přestože umístění nebylo nakonec tím nejdůležitějším, blahopřejeme nejlepším:

 

1. místo: Lea Martanová (Pr), Taťána Marková (Sk), Jáchym Okleštěk (Te) 25 min 40 s 

2. místo: Daniel Mašín (Pr), František Beran (Sk), Sára Magdová (Te) 28 min 00 s 

3. místo: Adéla Hájková (Pr), Jonáš Svatuška (Sk), Milan Kittler (Te) 30 min 00 s

 

BIPO 2017 je minulostí. Letošní primáni, sekundáni a terciáni se mohou těšit na to, co je v Bílém Potoce čeká v roce 2018, zatímco kvartánky a kvartáni se připojují ke stále delší řadě těch, kteří už mohou na své zážitky pod Paličníkem pouze vzpomínat.

 

Akce BIPO 2016

Letošní Akce BIPO se konala v Bílém Potoce od 19. do 23. září 2016.

 

Počasí se tento rok projevovalo značnou teplotní i srážkovou proměnlivostí, což po předchozím velmi teplém týdnu bylo poněkud nepříjemné, ale Akce BIPO probíhá za každého počasí.

 

Denní režim má na BIPU již svůj osvědčený řád. Studentky a studenti nižších ročníků gymnázia absolvují dopoledne tři vyučovací hodiny (tradičních předmětů i hodin věnovaných třídnické práci profesorek a školní psycholožky), odpoledne bloky, kde je v rámci smíšených skupin prostor pro vzájemné poznávání a spolupráci mezi studenty různých ročníků. Nabídka byla opět pestrá. Od spíše intelektuálního zápolení v piškvorkách či deskových hrách přes outdoorové aktivity (Výstup na Smrk, Slaňování, Hry v přírodě), uměleckou tvořivost (Kresba v plenéru, Háčkování), poznávání místopisu a historie kraje (Lázně Libverda) až po fyzikální hrátky s vodními raketami. Večerní čas byl vyhrazen pro tradiční představení jednotlivých tříd (Zadáno pro…) a nakonec též pro vystoupení profesorského sboru. Podle hlasování profesorů a tříd tentokrát předvedla nejlepší představení SEKUNDA. Blahopřejeme!

 

V rámci sportovních aktivit stihla často i smíšená družstva tříd odehrát v průběhu 3 dní turnaj v kopané (odměnu za vítězství si odnesla KVARTA) a v pátek změřili své síly studentky a studenti se svými vyučujícími ve fotbale a volejbale (stav na zápasy 1:1).

 

Výsledky BIPO Piškvorek:

 

1. místo: Hana Modrá (kvarta)

2. místo: David Šmíd (tercie)

3. místo: Anna Táborská (kvarta)

 

Čtvrteční odpoledne patřilo brannému závodu, který je součástí výuky OČMU na Podještědském gymnáziu. Za ideálního počasí se na trať závodu vydalo 27 trojčlenných hlídek, aby v malebném prostředí podhůří Jizerských hor na celkem sedmi stanovištích mohli studenti předvést své znalosti geografie, botaniky či zdravovědy a prokázat svou fyzickou zdatnost. Přestože umístění nebylo nakonec tím nejdůležitějším, blahopřejeme nejlepším:

 

1. místo: Štěpán Šuma (Pr), Zuzana Cýrusová (Te), Jan Kubáček (Kr); 32 min 09 s

2. místo: Josef Škoda (Pr), Jáchym Okleštěk (Sk), Zuzana Vydrová (Te); 32 min 13 s

Vojtěch Vlk (Pr), Tara Peterková (Te), Filip Radostný (Kr); 32 min 30 s

 

Akce BIPO 2016 je minulostí. Letošní primáni, sekundáni a terciáni se mohou těšit na to, co je v Bílém Potoce čeká v roce 2017, zatímco kvartánky a kvartáni se připojují ke stále delší řadě těch, kteří už mohou na své zážitky pod Paličníkem pouze vzpomínat.