Estetický kurz 2019

Odjezd: v pondělí 6. května v 9 hodin od školy, sraz v 8,45

Návrat: v pátek 10. května kolem 15. hodiny ke škole

Ubytování: Evropské školící centrum Litomyšl (Zámecký pivovar)

Stravování: snídaně zajištěny v místě ubytování, obědy ve školní jídelně, večeře pondělí až středa z vlastních zdrojů

 

V ceně kurzu (4100,- Kč) je doprava autobusem, ubytování, stravování, vstupné, pojištění, výtvarná dílna a výtvarné potřeby.

 

Platbu posílejte prosím na číslo účtu:

43-7520900207/0100  (variabilní symbol 1105) do 29. 3. 2019

 

Estetický kurz je povinnou součástí výuky, práce studentů tvoří podstatnou část hodnocení výtvarné a hudební výchovy ve 3. trimestru. Zadání využívají místních podmínek a navazují na kulturní charakter dané lokality.

 

Přesné dodržování organizačních pokynů včetně zákazu kouření, alkoholu a návykových látek je bezpodmínečně nutné!

V případě hrubého porušení pravidel bude student vyloučen z kurzu, rodiče informováni a vyzváni k odvozu studenta.

 

Ing. arch. Marie Davidová

Informace o kurzu
Estetický kurz 2018

Studenti sexty absolvovali v týdnu od 16. dubna estetický kurz v ideálním počasí a v inspirativním prostředí města Litomyšl. Kromě prohlídky zámku, zámeckého sklepení se sochami Olbrama Zoubka, Portmonea, Chrámu Nalezení sv. Kříže nebo moderních rekonstrukcí a architektury zvládli svou vlastní aktivní tvorbu – plenérovou lavírovanou kresbu rudkou, skladbu i předvedení kramářské písně, tvorbu sgrafitových desek i vlastní hudební texty. Vyvrcholením byla jako každoročně dvě zdařilá divadelní představení. Více ve fotogalerii.

Estetický kurz 2017

Jen málo míst v České republice se hodí pro uspořádání estetického kurzu tak dobře jako Litomyšl.

 

O tom se přesvědčila i letošní sexta, která do tohoto města, výrazně poznamenáno kulturní historií, ale i propojováním tradičního s moderním, přijela od 1. do 5. května nejen poznávat, ale i tvořit.

 

Studenti inspirovaní moderním prostředím přestavěného pivovaru, ve kterém se narodil Bedřich Smetana (dnes Evropské školící centrum), ale samozřejmě i krásným zámkem, nádherným náměstím, tvorbou Josefa Váchala či udržovanými zahradami s všudypřítomnými sochami Olbrama Zoubka zkoušeli, jaké to je kreslit v plenéru, skládat vlastní písně, vytvářet nová sgrafita nebo získat pozornost posluchačů jarmareční písní. Ve čtvrtek večer dvě nové divadelní společnosti sehrály v prostředí litomyšlského zámku premiéry svých muzikálů na téma Věžní hodiny.