Kulturně historický kurz Praha 2023/2024

 Kulturně historický kurz uskuteční v těchto termínech:

Vzpomínka na předešlé kurzy

Kulturně historický kurz Praha 2019

aneb Co se dá zvládnout za 5 dní

46 odposlouchaných výkladů
18 navštívených objektů (z toho 7 kostelů)
10 prezentací a aktivizací
rozeznávání minimálně 8 uměleckých slohů
vypracování 3 pracovních listů
zapisování poznámek do Deníčku po prašných cestách pražských
navštívení 2 divadelní představení
prohlídka 1 galerie
60 km nachozených po pražské dlažbě
64 hodin aktivní práce

ale také:
až 7 navštívených fast foodů
spořádání několika pytlíků bonbónů rozdaných při odměňování
osprchování se 14 dívek za 40 minut ve dvou sprchách
2 objížďky (cca100 minut zpoždění) na cestě do Prahy a z Prahy
od úterý usedání na obrubníky a dlažbu při každém zastavení

a hlavně:
zjištění, že Praha nám nabízí spoustu dalších možností k poznávání
zjištění, že i když mám z něčeho obavy, může to dopadnout dobře
zjištění, že mám báječné spolužáky, kteří mi pomohou, když mi není dobře, když se mi něco nedaří, když jsem unavený/á, když zapomenu fén, když mi dojde voda …

Kulturně historický kurz Praha 2018

Opět jako každý rok se studenti kvinty vypravili do Prahy za poznáním historických, kulturních a architektonických skvostů. V tomto školním roce se kurz konal v termínu od 14. 5. do 18. 5. a ubytování nám opět poskytli v Kapucinátu na Hradčanech, které je skvělé především svým umístěním.

 

Opět se potvrdilo, že celý kurz není jen historický nebo kulturní, ale zároveň sportovní, neboť studenti během pěti dnů nachodili přes 60 kilometrů, zdolali bezpočet schodů a to bez větších problémů, reptání nebo dokonce pláče. Za to jim patří díky – stejně tak za jejich povedené referáty i aktivity, které jsme si všichni společně opravdu užili.

 

Součástí programu byla návštěva Pražského hradu, konkrétně Starého královského paláce, Zlaté uličky i katedrály sv. Víta, všech nádvoří a přilehlých zahrad, procházka po Petříně s možností vystoupat na Petřínskou rozhlednu nebo návštěva Vyšehradského hřbitova.

 

Mezi nejsilnější zážitky celého kurzu patřila návštěva Památníku hrdinů heydrichiády v Resslově ulici a také téměř hodina strávená v naprosté tmě na Neviditelné výstavě, kde jsme si mohli vyzkoušet, jak těžké je být nevidomým člověkem.

Velmi zajímavá byla návštěva výstavy Standing Water britského umělce Mata Collishaw v Galerii Rudolfinum. S velkým nadšením se setkalo divadelní představení Požitkáři v Divadle Na zábradlí. To druhé, Proměna aneb Řehoř už toho má dost v Divadle Ypsilon, u studentů naopak vyvolalo rozporuplné hodnocení. A tradičně silným zážitkem byla prohlídka Pinkasovy synagogy a dalších památek židovského města nebo zhlédnutí Pomníku obětem komunismu na úpatí Petřína vytvořeného sochařem Olbramem Zoubkem.

Na závěr bychom rádi všem poděkovali – i přes svou náročnost probíhal celý kurz bez problémů, zádrhelů a s pozitivním přístupem všech zúčastněných.

Daniela Horáková, Jaroslava Šiftová, Stanislava Rygálová, Radomír Stupka a Kateřina Csibová

Kulturně historický kurz Praha 2017

Celý první květnový týden strávili kvintáni poznáváním májové Prahy. Program byl opravdu nabitý, Praha rozkvetlá, plná lidí přesně podle očekávání!

Přesto jsme si užili romantické výhledy z vyšehradské skály i obleženého (či obloženého) Petřína, poklonili se památce našich velikánů na Slavíně a pocítili hrdost na naše bojovníky v Národním památníku hrdinů heydrichiády. Emotivně na nás zapůsobila prohlídka Židovského města, zejména Pinkasovy synagogy, jejíž interiér je upraven jako památník obětí holocaustu. Celý jeden den jsme věnovali důkladnému průzkumu Pražského hradu a přilehlých zahrad. Počet církevních objektů, jež jsme navštívili a v nichž (nejen studenty) uchvacovala svým erudovaným výkladem prof. Šiftová, bychom obtížně spočítali. Mohli jsme se nechat unést středověkou mystikou, renesanční střízlivostí či barokní velkolepostí.

Oproti klasické městské turistice má kurz výraznou nadstavbu nejen v odborných historických výkladech či vlastních studentských aktivitách na vybraných místech. Nedílnou součástí kurzu jsou také návštěvy aktuálních výstav (nás upoutala zejména výstava Františka Skály ve Valdštejnské jízdárně) a dvou divadelních představení. Po komediální Rusalce v Ypsilonce jsme se nechali uhranout klasickou Ibsenovou tragédií Heda Gablerová. Obě představení nám zavdala dostatek podnětů k večerním (téměř nočním) diskusím.

Co dalšího studenti na kurzu zažili a co si z něj odnesli, se mohou vybraní čtenáři dočíst v jejich deníčcích!

 

 

Kulturně historický kurz Praha 2016

Kurz je zaměřen na postižení kulturních a politických dějin Prahy. Nedílnou součástí je návštěva dvou divadelních představení, v letošním roce to bylo Divadlo Rokoko, představení Důkaz a Prodaná nevěsta v Národním divadle.

Studenti se na průběhu exkurze podíleli přípravou odborných prezentací k vybraným lokalitám, plněním výzkumných úkolů s historickým, kulturním i literárním zaměřením. Za svou práci během kurzu byli hodnoceni v předmětech český jazyk, literatura a rétorika.

Během necelých pěti dnů pobytu v Praze studenti navštívili a detailněji se seznámili s těmito místy:

areál Pražského hradu (Královská zahrada, Belveder, Míčovna, nádvoří, chrám sv. Víta, Starý královský palác, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička), chrám sv. Mikuláše, Nerudova ul., malostranské paláce, Valdštejnská zahrada, Loreta, Černínský palác, Strahovský klášter, Petřín, Václavské nám., Karlovo nám., Staroměstské nám., Karolinum, Ungelt, Prašná brána, Královská cesta, Obecní dům, Betlémská kaple, Židovské město, Karlův most, Kampa, Sovovy mlýny, Klementinum, Vyšehrad, Slavín, Tančící dům, Národní památník obětem heydrichiády. Navštívili jsme Nevidomou výstavu a Muzeum Kampa, kde jsme se setkali s paní Medou Mládkovou, a besedovali jsme s místopředsedou Senátu ČR MUDr. Přemyslem Sobotkou. V Národním divadle jsme shlédli Prodanou nevěstu, v divadle Rokoko vydařené představení Důkaz.

Mgr. Stanislava Rygálová

Po celou dobu si studenti vypracovávali malý deníček, ze kterého citujeme:

Nečekala jsem od toho moc. Ale hned, jak jsme se ubytovali a vydali na cestu z kláštera, jsem pookřála a byla jsem ráda, že tu jsem. Noční procházka na závěr mi vykouzlila takový úsměv na tváři, že bych byla schopna v noci pořád chodit po středu Prahy.

 

Dnešní den byl po všech stránkách povedený. Návštěva krypty, kde se ukrývali čs. Parašutisté mě osobně hodně dojal. Neviditelná výstava nám paradoxně „otevřela“ oči. A královská cesta nám umožnila projít a prohlédnout si jedny z nejkrásnějších částí Prahy. Korunu všemu nasadil Důkaz.

 

Nikdy jsem v Národním divadle nebyla, proto to bylo pro mě něco neuvěřitelně krásného, nikdy jsem nic podobného neviděla.

 

Prodaná nevěsta pro mě byla obrovská síla a energie, kterou nás všichni zpěváci i sbor zaplavili. „Proč bychom se netěšili“ Odteď zvedá náladu okamžitě.

 

Už neberu Prahu jen jako nákupní město, ale vím, že tam jsou i muzea a památky, která bych chtěla prozkoumat.

 

Autorkou fotografií je studentka kvinty Zuzana Bednářová. Děkujeme.