Partnerská škola Oberland-Gymnasium v Seifhennersdorfu

V letech 1999 – 2017 byla naší partnerskou školou Oberland-Gymnasium v Seifhennersdorfu. Tato nevelká obec se nachází v Sasku na hranici s Českou republikou.

Byly pravidelně realizovány společné projekty, při kterých se studenti lépe poznali a zároveň zlepšili jazykové znalosti. Komunikace probíhala jak v německém, tak i v českém jazyce, neboť část studentů tohoto německého gymnázia si jako svůj druhý cizí jazyk volí právě češtinu.

Na programu našich setkávání byly především pravidelné kulturní a sportovní akce pořádané oběma školami. Na tento projekt každoročně přispíval Česko-německý fond budoucnosti.

Akce pořádané během školního roku, kterých se účastnili naši i němečtí studenti:

  1. Společná česko-německá výuka v Seifhennersdorfu
  2. Účast ve fotosoutěži a návštěva divadelního vystoupení Stopy v Liberci
  3. Svátek talentů – přehlídka hudebních vystoupení v Seifhennersdorfu
  4. Volejbalový turnaj v Seifhennersdorfu
  5. Memoriál Z. Krejčové v Liberci

Společná výuka v Seifhennersdorfu 10. 12. 2014, Foto: P. Beranová