Akreditace Erasmus pro němčináře

V tomto školním roce se do mezinárodní spolupráce v rámci Akreditace Erasmus úspěšně zapojila skupina němčinářů ze III. ročníku.  Společně se studenty z Německa, Itálie, Španělska, Belgie a Slovenska pracovali na eTwinningovém projektu “Europas Geschichte(n)”. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit ebook sestávající z vybraných témat evropských dějin i současnosti. Zadaná témata studenti zpracovávali v mezinárodních týmech, každý přispěl k tématu ze svého pohledu. Vznikla tak pestrá směsice příspěvků, díky kterým se studenti od sebe navzájem dozvěděli mnoho nového a zajímavého.

Další produkty, za kterými stojíme, jsou Europa am Tisch a Der Schmetterlingseffekt.

Výběr studentů pro mobilitu do Hamburku

Ve školním roce 2024/25 plánujeme pro němčináře v rámci naší Akreditace Erasmus společný projekt s gymnáziem Allee v německém Hamburku. Během projektu budou vybraní studenti plnit část úkolů online a část při pětidenním pobytu v Hamburku, předpokládaný termín: listopad 2024. Náklady na cestu a pobyt budou hrazeny z projektu, studenti budou ubytováni v hostelu nedaleko školy.

Hlavním cílem projektu „Hamburg, Liberec – Geschichte und Gegenwart der Stadt durch die Optik der Jugendlichen“ bude poznávat a prezentovat města Liberec a Hamburk pohledem mladých lidí. Účastníci budou pracovat ve skupinách na zadaných úkolech z oblasti historie a současnosti obou měst. Dalšími úkoly budou aktivní spolupráce s německými partnery při přípravě mobilit, zveřejňování výstupů a práce na projektu v prostoru Twinspace.

Vybráni budou studenti, kteří do pondělí 24. 6. 2024 odevzdají motivační dopis v německém jazyce, který by měl obsahovat: důvody osobní motivace pro účast na projektu, konkrétní historická a současná témata z dané oblasti, na kterých by student měl zájem pracovat, preferované způsoby spolupráce, čím by student mohl osobně přispět (jazykové schopnosti, počítačové dovednosti apod.).

Podrobnější informace je možno získat u Mgr. Petry Beranové či Mgr. Petry Sas Smejkalové.

Motivační dopis zpracovaný ve wordu zašlete na beranova@doctrina.cz.

Konečný výběr 12 účastníků projektu a dvou náhradníků bude zveřejněn na začátku září.