Antické mýty

Ve dnech 22. ledna a 23. ledna proběhla DÍLNA ANTICKÝCH MÝTŮ. Talentovaní primáni připravili pro své spolužáky, rodiče a profesory celkem 4 báje: Theseus, Prometheus, Héraklés a Perseus. Studenti kreativně ztvárnili tyto čtyři mýty – pobavili se opravdu všichni a rozhodně se nikdo nenudil. Poděkování patří i pomocným režisérům: Viky Benešové, Soně Bergmanové, Pepovi Jiskrovi a Filipu Benešovi, kteří malým hercům pomáhali jejich představení dovést k dokonalosti. Největší pochvala patří ale nadšenému týmu našich primánů, který do divadelního představení vložil veškerou svou energii.

Fotky z akce naleznete zde.