ANTICKÉ MÝTY

V primě Doctrina – Podještědského gymnázia opět ožily příběhy antických hrdinů. Studenti si v rámci dvoudenní dílny Antické mýty nejen připomněli báje, s nimiž se seznámili v hodinách literatury a kořenů evropské kultury, ale zamysleli se i nad přínosem starořecké mytologie dnešku. I v této teoretické části prokázala naprostá většina z nich, že rozeznat antické hrdiny zachycené na obrazech nebo sochách z různých časových období pro ně není velký problém.

Hlavním úkolem bylo dramatické ztvárnění vybraného hrdinského příběhu. Primáni, rozdělení do čtyř pracovních skupin, se rázem stali scénáristy, herci i režiséry. Původní prozaický text vybrané báje museli převést do podoby divadelní hry, rozdělit si role, promyslet scénické ztvárnění, nastudovat text a zvládnout herecké výstupy. Již příprava ukázala, že antické mýty jsou svému odkazu skutečně věrny. Studenti měli občas pocit, že jejich práce je sisyfovská, skupiny se však dokázaly semknout jak Argonauti a všichni prokázali, že jsou chytří jako Theseus, stateční jak Héraklés i vnímaví a přátelští jako Prométheus. Jejich výkony byly vskutku heroické!

Své inscenace studenti primy v úterý 13. února prezentovali před „nabitým“ hledištěm – kromě očekávaných studentů sekundy, přišli i zvědaví terciáni, rodiče a někteří profesoři. Představení, na které se většina studentů těšila, zahájil příběh o Héraklovi, který si pro dramatizaci vybrala Bára Kavanová, Daria Vařilová, Zuzka Bajerová, Ema Klátiková a Ondra Vlk. Nápaditě a zábavně si poradili nejen s růstem a výchovou Hérakla (Ondry), ale i se ztvárněním některých jeho hrdinských činů.

Následoval válečnický příběh o Achilleovi (vybrali si ho Kryštof Hron, Adélka Kosková, Tomáš Kiryk, Bára Bělohlávková a Lea Martanová). O co byly scény drsnější a fyzicky náročnější, o to bylo křehčí průvodní slovo vypravěčky.

Třetí inscenace rozehrála příběh o Prométheovi, který trpěl za to, že se snažil pomoci lidem, ale vzepřel se Diovi. Hlavní roli si se šarmem sobě vlastním zahrál Ferda Nalezinek, ale i Adélka Hájková, Eliška Látrová, Lucka Čechtická, Dan Mašín a Bára Vindušková si své role patřičně užili a v nápaditě vymyšlené „děkovačce“ nám připomněli, proč nosíme prstýnky s kameny.

Přehlídku krátkých hrdinských příběhů uzavřeli Sebastian Palme, Ivo Rejnart, Honza Douba, Magda Tichá a Veronika Hušková příběhem o Perseovi. I toto představení bylo plné příjemných hereckých výkonů a režisérských nápadů.

Během závěrečného společného hodnocení si studenti připomněli nejzajímavější a nejzábavnější momenty a vzájemně si pochválili, co se jim povedlo; dokázali si však také uvědomit, co pro ně bylo náročné a co přínosné. Nejvíce oceňovali to, čeho jsme si všimli i my vyučující – snahu se domluvit a respektovat druhého. I proto se jim divadelní zpracování hrdinských antických mýtu tak povedlo.

Rg + Ši + Za