Septimáni na autorském čtení v němčině

V rámci spolupráce s Rakouskou knihovnou v Liberci se němčináři ze septimy dne 21. 3. 2018 zúčastnili autorského čtení rakouské autorky Karin Peschka. Tato autorka je považována za jeden z „nejzvláštnějších literárních objevů“ v Rakousku. Autorka v Liberci četla ze své poslední knihy Autolyse Wien. Jde o příběhy jednotlivců odehrávající se v sutinách Vídně po jakési katastrofě. Kromě těchto příběhů jsme se v následující diskusi dozvěděli mnohé informace o autorce samotné a o její tvorbě.