Batůžkový projekt

Třída sekunda se v listopadu a prosinci zapojila do tzv. Batůžkového projektu, o kterém se dozvěděla od spolužáka Vaška Poeka. Nejdříve tento nápad studenti navrhli paní profesorce třídní, která s touto myšlenkou souhlasila. Tento projekt organizuje společnost Mary’s Meals, která se zabývá pomocí dětem v chudých zemích. Podle seznamu od této organizace se zabalí batůžky a následně se pošlou do zemí v Africe, kde se rozdají dětem, které je potřebují. Celkem se sekundě podařilo zkompletovat devět batůžků, z toho šest pro dívky a tři pro chlapce. Dále sekunda vybrala částku 1 600 Kč, která zajistí jídlo na jeden školní rok pro tři děti. Sekunda tak měla před Vánoci dobrý pocit z toho, že udělala dobrý skutek.

Vašek Poek

Valerie Daňková