BIPO 2020

Týden od 14. do 18. září strávili studenti nižšího gymnázia na tradiční akci BIPO v Bílém Potoce.

Počasí nám tento rok velmi přálo a provázelo nás typicky letními teplotami po celý týden. Studentky a studenti absolvovali dopoledne tři vyučovací hodiny (tradičních předmětů i hodin věnovaných třídnické práci profesorek a školní psycholožky), odpoledne pak bloky, kde je v rámci smíšených skupin prostor pro vzájemné poznávání a spolupráci mezi studenty různých ročníků. Nabídka byla pestrá – od spíše intelektuálního zápolení v piškvorkách přes outdoorové aktivity (výstup k vodopádu Černého potoka, hry v přírodě), uměleckou tvořivost (landart, knoflíková válka), poznávání místopisu a historie kraje (Lázně Libverda, hejnická bazilika) až po fyzikální hrátky s robobrouky. Večerní čas byl vyhrazen pro tradiční představení jednotlivých tříd (Zadáno pro…) a nakonec též pro vystoupení profesorského sboru. Podle hlasování profesorů a tříd tentokrát předvedla nejlepší představení kvarta. Blahopřejeme!

V rámci sportovních aktivit stihla i smíšená družstva tříd odehrát v průběhu tří dnů turnaj v kopané (odměnu za vítězství si odnesla tercie). Tradiční páteční klání studentů a profesorů ve fotbale a přehazované letos skončilo výhrou profesorů ve fotbalu a remízou v přehazované.
Čtvrteční odpoledne patřilo dovednostnímu závodu, který je součástí výuky ochrany člověka za mimořádných událostí na gymnáziu. Za příznivého počasí se na trať závodu vydalo 27 trojčlenných hlídek, aby v podhůří Jizerských hor na celkem sedmi stanovištích (střelba ze vzduchovky, skládání tangramu, hod na cíl, biologická poznávačka, topografie, přechod horizontálního lana, zdravověda) mohli předvést své znalosti, dovednosti a prokázat fyzickou zdatnost.

Přestože umístění nebylo nakonec tím nejdůležitějším, blahopřejeme nejlepším:
1. místo: Julie Němcová (Pr), Ema Šolić (Sk), Ondřej Beran (Te) – 29 min 10 s
2. místo: Samuel Tuma (Sk), Jakub Vondrouš (Te) – 29 min 40 s
3. – 4. místo: Valérie Iva Nalezinková (Pr), Vojtěch Kasper (Sk), Linda Steinerová (Kr) – 30 min 25s
3. – 4. místo: Filip Kuchař (Sk), Eliška Morávková (Te) – 30 min 25 s

BIPO 2020 je minulostí. Letošní primáni, sekundáni a terciáni se mohou těšit na to, co je v Bílém Potoce čeká v roce 2021.
Jiří Jansa (velitel akce), Nikola Kárníková (zdravotní dohled, sportovní aktivity)